Libello voor mannen die moeite hebben met lezen en schrijven

Dennis Bos, Taalheld 2023 en ex-laaggeletterde: "Ik vind het belangrijk dat er steeds meer aandacht komt voor begrijpelijke taal. Ik merk nu hoe fijn het is dat ik zelf e-mails kan lezen en schrijven. En met dit blad krijgen mensen zoals ik ook meer leesplezier. Dat helpt enorm.” Hilmar Mulder, hoofdredacteur Libelle: “De Libello komt uit in de week dat het ook Internationale Mannendag is. Een serieuze feestdag, in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Het is de dag waarop de gezondheid en het mentale welzijn van mannen én de gelijkheid tussen mannen en vrouwen centraal staan. Een mooi moment lijkt mij om een extra makkelijk te lezen mannenblad te presenteren. Waarmee de veelgestelde vraag van vorig jaar, ‘En nu nog een blad voor mannen!’, is beantwoord.” Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Lezen verrijkt je wereld. Maar 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen en schrijven. Zij kunnen daarom niet genieten van het moois dat bladen bieden. De speciale Libelle gaf 300.000 mensen veel leesplezier, soms voor het eerst in hun leven. Dat gunnen we dit jaar nóg meer mensen. Ook opende een blad in lager taalniveau en met eenvoudigere vormgeving de ogen van vormgevers en bladenmakers. Zij zijn zich nu bewuster van de noodzaak hun dienstverlening toegankelijker te maken en eenvoudiger te schrijven. Het is tijd dat media meer rekening houden met laaggeletterden.”