Máxima sprak over mentale welzijn bij Astrum College, Velp

jun 19 , 12:56 Onderwijs
maximabij astrum
Ondanks dat het met veel van onze jongeren goed gaat, blijkt uit cijfers van het RIVM dat één op de drie jongeren kampt met mentale problemen.
Zo sprak koningin Máxima tijdens de MIND Us Studententour met mbo-studenten van het Astrum College in Velp. De school werd mede bezocht, omdat Lieke Brugman, als docent van het jaar aandacht heeft voor het thema.

Week van de Mentale Gezondheid

In de Week van de Mentale Gezondheid dit jaar (van 3 tot en met 7 juni) wordt er door heel het land extra aandacht besteed aan het welzijn van onze jongeren. De druk onder onze jongeren neemt toe. Op het Astrum College zien de onderwijsprofessionals dit van dichtbij. Jongeren die mentale druk ervaren komen vaak minder naar school en hebben meer kans om uit te vallen in het mbo-onderwijs. Het is dan ook van groot belang dat er met studenten gesproken wordt over hun mentale welzijn en taboes te doorbreken.

Taboes doorbreken

Koningin Máxima woonde het programma bij waarin studenten en onderwijsprofessionals vertelden over hun persoonlijke ervaringen en over het project Geestkracht . Dit project is van en voor studenten, waarbij de studenten zelf de taboes rondom mentale gezondheid in het mbo willen doorbreken. Aansluitend vond er een rondetafelgesprek plaats over wat het Astrum College doet om studenten te ondersteunen in hun mentale welzijn. Zo gaf Sophie Sommers, onderwijsmanager Sport en Welzijn, aan dat het belangrijk is om te kijken naar de kansen voor elke student en wat een student expliciet nodig heeft voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

Mentale gezondheidsproblemen bespreekbaar

Onze koningin benoemde dat juist het bieden van maatwerk haar zo aanspreekt: “Van fouten maken kun je leren en de ruimte ervaren dat je eruit kunt komen. Als een student uitvalt, dan komen ze echt in de problemen. Het is niet normaal om alles perfect te moeten doen.” Daarnaast werd er gesproken over initiatieven uit andere studentensteden op het gebied van mentale gezondheid van studenten, over de faciliterende rol van gemeenten en hoe studentambassadeurs kunnen helpen om mentale gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken. Koningin Máxima vroeg de gesprekspartners of het mogelijk is om voor de lange termijn een doel in cijfers voor ogen te houden: “We moeten een lange adem hebben, maar naar welke stip op de horizon werken we toe? We moeten onszelf een target opleggen.”

Luisteren naar wat er speelt

Voor de studententour was de aula omgetoverd tot een markt met verschillende kramen en workshops. Buiten op het schoolplein had stichting MIND Us een ‘Mentaal Lokaal’ ingericht, waar studenten met elkaar in gesprek konden gaan en luistertips konden delen. Dit mobiele ‘lokaal’ reisde die week door het land en bezoekt verschillende studentensteden. Het Mentaal Lokaal is een plek, zowel fysiek als online, waar verhalen van studenten, docenten en beleidsmakers uit het onderwijs worden gedeeld en verzameld. Deze plek staat in het teken van luisteren naar wat er onder studenten speelt en naar goede voorbeelden in het onderwijs, zodat onze studenten mentaal gezond blijven. Ook aan Koningin Máxima werd woensdag gevraagd te noteren wat haarzelf helpt om mentaal gezond te blijven. ‘Wandelen en muziek’, schreef ze op. Later lichtte ze toe waar zij steun in vindt: “Ik heb goede vriendinnen en ik sport. Ik blijf altijd positief denken, ook als er iets gebeurd wat ik niet zo leuk vind.” Ook het toelaten van emoties is een belangrijke, aldus de koningin. “Als ik vandaag verdrietig ben, dan mag dat.”

Meer foto's

Voor meer foto's kijk hier .