VN-Verdrag Handicap 2022-2024: iedere inwoner moet mee kunnen doen

Meer sportverenigingen waar Arnhemmers met en zonder beperking samen sporten en speeltuinen waar alle kinderen kunnen spelen. Ook een meer toegankelijke openbare ruimte. Meer kansen voor mensen met een beperking op het krijgen en houden van een betaalde baan. Gemeentelijke gebouwen, evenementen en festivals moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners. Deze en meer ambities staan in het Uitvoeringsplan VN-Verdrag Handicap, die volgt op de Inclusieagenda die het college van Burgemeester en Wethouders eerder dit jaar naar de raad stuurde.