Regio Arnhem-Nijmegen beter bereikbaar: samen aan de slag

Foto: Slim en Schoon Onderweg

De overheid zet zich samen met gemeenten en het bedrijfsleven in de regio Arnhem-Nijmegen in voor betere en duurzamere bereikbaarheid. De komende jaren wordt een breed pakket van gedragsmaatregelen ingezet om de bereikbaarheid te verbeteren.

Hiervoor is een budget van € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld.

Partners in de regio werken samen

De partners van gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de regio zijn in overeenstemming. Om de bereikbaarheid in de regio Arnhem en Nijmegen te verbeteren, zetten zij de komende jaren een breed pakket van zeventien gedragsmaatregelen in. Hiervoor is een budget van € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld. De uitvoering van de duurzame gedragsaanpak valt onder de noemer Slim en Schoon Onderweg.

Urgentie van goede bereikbaarheid

Bestuurlijk accounthouder Slim en Schoon Onderweg Dimitri Horsthuis – Tangelder (wethouder gemeente Overbetuwe): “Alleen infrastructurele maatregelen zijn niet genoeg voor een betere doorstroming van het verkeer. Een maatregelenpakket rondom een duurzame gedragsaanpak vormt een belangrijk deel van de oplossing. We willen dat mensen telkens een bewuste keuze maken voor een vervoersmiddel en niet uit gewoonte in de auto stappen. Dat kun je alleen bereiken als je samenwerkt met partners in de regio. We zien allemaal het belang en de urgentie van een goede bereikbaarheid. Daarom ben ik blij dat we samen aan de slag gaan met de uitvoering van de gedragsmaatregelen om anders reizen te stimuleren. We streven naar méér schone kilometers in onze dagelijkse verplaatsingen.”

‘A12 Anders Reizen’ stimuleren

In 2020 starten diverse acties om slimmer en duurzamer reizen in de regio mogelijk te maken. Voor het verbeteren van de doorstroming op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens zetten de partners een pakket aan maatregelen in. Onder aanvoering van Rijkswaterstaat is het motto ‘A12 Anders Reizen’. Hierbij werken de betrokken gemeenten, provincie Gelderland, VNO-NCW Midden, werkgevers langs de route en Rijkswaterstaat nauw samen. Onderdeel van dit pakket is de inzet van een mobiliteitsmakelaar en een logistiek makelaar die bedrijven helpen om hun medewerkers en hun logisitieke stromen slimmer en schoner te laten verlopen.

eHUBS

De succesvolle campusaanpak in Heijendaal wordt uitgebreid naar de campussen CWZ/Noviotech in Nijmegen en campus Arnhem. De doorstroming en verkeersveiligheid in deze economische kerngebieden verbetert daarmee. Dat kan bijvoorbeeld door Slim te roosteren (spreiden van roostertijden) maar ook door het stimuleren van fietsen, ov-gebruik en samen rijden. Binnensteden kunnen schoner door het inzetten van elektrische voertuigen voor het bevoorraden van bedrijven en winkels. Ook kan dat door gebruik te maken van logistieke hubs buiten het centrum.
Voor inwoners worden in 2020 dertien eHUBS gerealiseerd voor de stimulering van elektrische deelmobiliteit zoals fietsen, bakfietsen en auto’s.

Slim naar duurzaam bereikbare regio

In Slim en Schoon Onderweg brengt ons een stap dichter bij een schonere en beter bereikbare regio. Hier worden oplossingen aangeboden voor een gezondere, snellere, goedkopere, schonere reis. Daarmee zorgen iedereen  goed voor zichzelf, voor het milieu en voor een betere doorstroming het verkeer. Slim en Schoon Onderweg helpt je om bewust te kiezen voordat je onderweg gaat.  Hierbij werken 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen nauw samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW Midden, werkgevers) en vervoerders.

Meer weten?

Zie:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden