Negen miljoen voor betere doorstroming verkeer

In de aankomende twee jaar wordt, in het kader van het Rijksprogramma Beter Benutten Vervolg, ruim negen miljoen euro geïnvesteerd in betere verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid van Arnhem. De focus ligt op vier gebieden: centrum, Presikhaaf, Velperweg en Rijnstate. Het geld komt voornamelijk van Rijk, Provincie en Stadsregio. Arnhem levert zelf een bijdrage van 485.000 euro.

Wethouder Alex Mink is zeer verheugd dat het Rijk heeft besloten te investeren in de steden. “We krijgen hierdoor de kans om belangrijke stappen te zetten, zeker in de vier gebieden waar de knelpunten groot zijn. Er is in Arnhem niet veel ruimte om wegen uit te breiden, we zullen dus andere maatregelen moeten treffen. Dat we dat nu – in deze tijd van bezuinigingen – kunnen doen door de bijdrage van Rijk, Provincie en Stadsregio en door slimme co-financiering vanuit Arnhem, is geweldig. Het doel is het aantal vertraagde ritten met 10 procent te laten afnemen.”

Plan van aanpak
Arnhem kiest ervoor te focussen op vier gebieden waar de knelpunten het grootst zijn: het centrum, Presikhaaf, Velperweg en Rijstate. Per gebied is een plan van aanpak opgesteld. Met werkgevers worden afspraken gemaakt over mogelijkheden voor flexibeler werken (thuiswerken), fiets/e-bike en openbaar vervoerregelingen. Voor bezoekers wordt fiets- en openbaar vervoergebruik gestimuleerd door het op orde brengen van voorzieningen en verbeteringen aan het fietsnetwerk.

Overstapvoorzieningen zoals P+R Waterberg worden verbeterd. Verder komt er een studentenaanpak die inzet op het mijden van de spits van studenten (MBO, HBO en WO).

Reacties

video
20593
In de aankomende twee jaar wordt, in het kader van het Rijksprogramma Beter Benutten Vervolg,
https://arnhem.nieuws.nl/nieuws/20150423/negen-miljoen-voor-betere-doorstroming-verkeer/
2015-04-23T23:43:17+02:00
https://arnhem.nieuws.nl/media/sites/21/2014/12/od5shxh9j8jszup3zp6hiwuwt-boulevard-heuvelinkberekuilarnhem-nieuws.jpg
arnhem, verkeer
Nieuws