Quick-scan D66 legt opnieuw zorgwekkende samenwerking Korenmarkt bloot

Foto: Arnhem Nieuws

De meeste ondernemers op en rond de Korenmarkt in Arnhem zijn blij met de ruim een jaar geleden verruimde sluitingstijden. Het imago blijft echter wel een zorgenkind. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de gemeente en ondernemers onderling. Dat blijkt uit een quick-scan van de Arnhemse gemeenteraadsfractie van D66. 

Het uitgaansleven op en rond de Korenmarkt in Arnhem is een regelmatig terugkerend punt van politieke discussie in Arnhem. Algemeen bestaat de indruk dat het er onveilig is en het aanbod verschraalt. D66 voerde onlangs een quick-scan uit onder ondernemers op en rond de Korenmarkt om de meningen te peilen. Ruim drie jaar geleden voerde D66 ook al een quick-scan uit. Nadat afgelopen najaar werd gespeculeerd over het terugdraaien van de recent verruimde sluitingstijden, vond D66 het tijd de scan te herhalen. 
Steun voor verruimde openingstijden
Anderhalf jaar geleden besloot de Arnhemse gemeenteraad de sluitingstijden te versoepelen en weekends in het Horecaconcentratiegebied zelfs volledig vrij te geven. Uit de scan blijkt dat ondernemers al behoorlijk van deze mogelijkheid gebruik maken. Inmiddels zegt twintig procent zijn zaak na vijf uur geopend te hebben. De meeste ondernemers ondersteunt het genomen besluit, van hen vindt 48,6% (tegen 40%) dat de gemeenteraad indertijd een goed besluit heeft genomen. In 2010 vroeg nog tien procent om verruiming. Ook is een ruime meerderheid van de ondernemers tevreden over het afschaffen van het vensteruur.
Fractievoorzitter Giesing: “Van ondernemers horen we dat de vrijgegeven sluitingstijden een must zijn, terugdraaien de doodsteek zou zijn en de concurrentiepositie ten opzichte van de regio sterk is verbeterd. Wat ons betreft een steun in de rug. De raad heeft in 2012 de juiste beslissing genomen.”
Zorgwekkend: Imago en samenwerking 
Het imago en de samenwerking met de gemeente en onderling blijven problematisch. Net als in 2010 is het overgrote deel van de ondernemers niet tevreden over het beeld dat de buitenwereld van de Korenmarkt heeft. Vond toen tachtig procent het imago van het uitgaansplein beroerd, anno 2014 is dat ruim driekwart van de ondervraagde ondernemers.
Ook de samenwerking onderling behoeft verbetering. De inspanningen die hiervoor sinds 2010 zijn gedaan, hebben blijkbaar niet het beoogde effect gehad. In 2010 vond minder dan een kwart van de ondervraagde ondernemers de onderlinge samenwerking voldoende. Slechts een handvol ondernemers vindt dat de onderlinge samenwerking de afgelopen jaren is verbeterd. 
De ondernemers beoordelen verder het contact met de gemeente negatief. Slechts een derde is hierover tevreden. Opvallend is dat dit beeld verslechterd is ten opzichte van 2010. Ondernemers merken op dat de gemeente meer regie zou moeten nemen. Ze komen er met elkaar niet uit. 
Veiligheid en openbare orde
Over de effectiviteit van het optreden van de politie lopen de meningen uiteen. Bijna 45 procent van de ondernemers vindt dat er door de politie goed is geanticipeerd op de verruimde sluitingstijden. Een derde vindt echter dat dit niet is gebeurd. Door met name de tegenstanders van de verruimde sluitingstijden wordt opgemerkt dat de handhaving later in de nacht problematisch is en leidt tot veel incidenten.
Net als in 2010 wordt de (gebrekkige) handhaving van het rookverbod als problematisch ervaren. Ondernemers zien het feit dat een aanzienlijk aantal collega’s het rookverbod negeert als concurrentievervalsing. Bovendien leidt dit bij diegenen die het roken wél strikt verbieden tot incidenten.
Hoge Dynamiek
De vestigingsduur van de ondernemers laat geen grote veranderingen zien ten opzichte van 2010. Nog altijd is er sprake van een opvallend groot verloop: ongeveer een kwart van de zaken is pas minder dan 2 jaar in handen van de huidige exploitant. Giesing: “Vermoedelijk ontstaat de ruimte om een nieuwe onderneming te starten vooral in panden waarin relatief kort een zaak was gevestigd. Dit wekt de suggestie dat ondernemers makkelijk in vrijgekomen panden stappen, maar dat het wellicht moeilijk is een stabiele positie bij het uitgaanspubliek te bemachtigen.”
Volg, like en deel Arnhem Nieuws op:
Google+Arnhem.nieuws.nl 
Instagramarnhem_nieuws
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden