Nieuw lid Raad van Toezicht Rijnstate

Foto: Rijnstate

Per 1 september 2020 is prof. dr. Jaap F. Hamming, hoofd afdeling Vaatchirurgie van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum), benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Rijnstate. De heer Hamming neemt de medische portefeuille van prof. dr. Mark H.H. Kramer over, die na acht jaren lidmaatschap statutair terugtreedt.

Per 1 september dit jaar neemt mevrouw drs. Marjan Trompetter het voorzitterschap van prof. dr. Mark J.W. van Twist over. Zij is benoemd voor een termijn van twee jaren (tot september 2022). De heer Hamming heeft aangegeven dat zijn belangstelling zich richt op de professionele ontwikkeling van zorgverleners en de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn de heren Van Twist en Kramer zeer erkentelijk voor hun inspanningen en hetgeen zij de afgelopen jaren voor Rijnstate hebben betekend. Ook zijn ze ervan overtuigd dat met de benoemingen van mevrouw Trompetter en de heer Hamming er waardige opvolgers in hun plaats treden.
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van Rijnstate en op de algemene gang van zaken binnen Rijnstate. De samenstelling van De Raad van Toezicht ziet er per 1 september als volgt uit:
Mevrouw Drs. M. Trompetter, voorzitter
Mevrouw Dr. A.P. Nelis
De heer Drs. C. H. Dubbelboer, RA
De heer Mr. O. Muurmans, MBA
De heer Prof. dr. J.F. Hamming
Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.rijnstate.nl.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden