Staatsbosbeheer informeert bezoekers over hondenregels

Hondenlosloopgebied
Foto: Stadsbosbeheer

Staatsbosbeheer start begin juli met acties om bezoekers te informeren over het gebruik van hun terreinen met honden. Mits aangelijnd zijn honden welkom in de gebieden van Staatsbosbeheer tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Ook heeft Staatsbosbeheer speciale hondenlosloopgebieden. Op een aantal plekken komt het veel voor dat hondenbezitters hun hond los laten lopen waar dit niet is toegestaan.

Om dieren te beschermen die in de natuur leven

Honden aan de lijn houden is belangrijk om allerlei dieren te beschermen die leven in de natuur. Een voorbeeld is het Kootwijkerzand. Boswachters gaan hier hond en baasvriendelijke acties houden. Ze willen bezoekers informeren over de aanlijnregel om na de zomer deze regels strikter te gaan handhaven. Op de Midden Veluwe leven onder meer edelherten, wilde zwijnen en reeën. Op de open stuifzanden en heideterreinen broeden ook veel vogels op de grond. En op de grond leven reptielen. Iedere hond heeft een jachtinstinct. Als hij het wild ruikt, wordt zijn instinct geprikkeld en willen de meeste honden het dier opsporen. Komt een hond te dicht in de buurt, dan schrikken de dieren en slaan ze op de vlucht zonder om te kijken. Ze verliezen dan kostbare energie en het levert de dieren stress op. Een wild zwijn daarentegen zet zelf de aanval in. Dit is gevaarlijk voor zowel de hond als het wild. De geursporen die honden nalaten, zorgen voor een langdurige verstoring van vogels en wild. In het broedseizoen worden vogelnesten, die enkele keren zijn ‘bezocht’ door honden, verlaten door de ouders.

Bijzondere vogels  die op de grond broeden

Het Kootwijkerzand is een aanlijngebied onder meer omdat hier bijzondere vogels leven die op de grond broeden én de kans groot is dat de hond hen verstoord. Het gaat hier bijvoorbeeld om de boomleeuwerik en de nachtzwaluw die we moeten beschermen. Als de baas zijn hond los wil laten lopen, dan is er een losloopgebied heel dichtbij, namelijk het grote Kootwijkerduin. De komende tijd zal Staatsbosbeheer op het Kootwijkerzand acties houden om bezoekers te informeren over waar honden wél en waar níet los kunnen lopen. Hondeneigenaren met de hond aan de lijn worden beloont met een hondensnack. De snacks worden aangeboden door Bandit Diervoeding uit Harskamp. Na deze periode van vriendelijke acties voor hond en baas breekt na de zomer de tijd aan waarin er meer en strikter gehandhaafd zal worden.

Hondenlosloopgebieden

Het is natuurlijk heerlijk voor de hond om los te lopen. Daarom heeft Staatsbosbeheer ook hondenlosloopgebieden aangewezen. Op de Midden Veluwe zijn drie hondenlosloopgebieden aangelegd. Dit zijn hondenlosloopgebied ’t Leesten, Kootwijkerduin en Harskamp. Meer informatie over deze gebieden is te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

Hondenuitlaatservice (HUS)

De afgelopen periode heeft Staatsbosbeheer ook afspraken gemaakt met de verschillende hondenuitlaatservices (HUS) die actief zijn op de Midden Veluwe. Met de verschillende HUSsen zijn er overeenkomsten gesloten over het gebruik van ons terrein. Bij Staatsbosbeheer is een HUS welkom en worden er afspraken in een overeenkomst geregeld. Zo moet een HUS bijvoorbeeld in het veld herkenbaar zijn en loopt met maximaal 10 honden. Elke HUS krijgt een timeslot. Per hondenlosloopgebied informeert Staatsbosbeheer welke HUS er in het betreffende gebied actief is en op welke tijden zij aanwezig zijn. Op deze manieren regelen we een prettig gebruik van onze hondenlosloopgebieden voor zowel voor de HUS als de individuele hondenbezitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden