Turks Platform Arnhem onderneemt actie tegen coronavirus

Foto: Turks Platform Arnhem

Naar aanleiding van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen in de aanpak van het coronavirus, hebben de voorzitters van het Turks Platform Arnhem (TPA) spoedberaad gehouden. De aanpak richt zich op de vertraging van de ziekte om zo de druk op de zorg te spreiden.

Per direct is er actie ondernomen en gehoor gegeven aan de oproep van de regering.

Maatregelen uitwerken

In goed overleg met het stadsbestuur heeft het bestuur van het TPA besloten de verregaande maatregelen uit te werken. De bestuursleden onderhouden goede contacten met de lokale overheid en de lijnen met de burgemeester en zijn kabinet zijn kort.

Vrijdaggebed

Zo heeft het vrijdaggebed in de aangesloten moskeeën niet plaatsgevonden. Ook zijn alle bijeenkomsten, voorlichtingsavonden, cursussen, lessen en excursies met onmiddellijke ingang afgelast. Alle verenigingsgebouwen en gebedsruimtes zijn, tot nader order, gesloten en niet meer toegankelijk voor het publiek. Deze ruimtes worden momenteel grondig gereinigd en krijgen tevens een desinfecterende behandeling.Turks Platform Arnhem

Tweetalig informatie voor achterban

Het bestuur van  het TPA spant zich uitermate in om, via de beschikbare kanalen, zijn achterban zo goed mogelijk te informeren inzake de actualiteiten en de ontwikkelingen rondom deze epidemie. Om er zeker van te zijn dat belangrijke informatie goed bij de achterban terechtkomt, worden deze uitingen tweetalig gecommuniceerd. In lijn met de boodschappen van de autoriteiten is de achterban opgeroepen thuis te blijven. Ook is verzocht alleen in noodzakelijke gevallen naar buiten te gaan. Gezien de ernst van de situatie is onnodige interactie in sociale sfeer is afgeraden.

Helden en heldinnen van zorgsector

Het zijn ontzettend moeilijke tijden voor ons land. Heel Nederland verkeert in een pijnlijke werkelijkheid. Derhalve is het des te meer van groot belang om te benoemen hoe waardevol het werk is van onze zorgprofessionals. Het TPA prijst de helden en heldinnen van de zorgsector die er dag en nacht voor iedereen zijn. Zonder hen kan deze strijd niet gevoerd worden en daarom is het TPA hen allen ontzettend dankbaar.

Goed burgerschap tonen, solidair zijn

In deze zorgwekkende periode zullen de besturen van TPA’s deelgemeenschappen, vastberaden hun verantwoordelijkheid nemen. In eenheid proberen ze te opereren tegen de grote maatschappelijke opgave die iedereen te wachten staat. Het is nu tijd om goed burgerschap te tonen en solidair te zijn met alle medeburgers. Iedereen moet elkaar sterk houden en hoopvol deze zware strijd voeren. Het moment is aangebroken om als Arnhemmers voor elkaar op te komen. Net zo belangrijk is het om behulpzaamheid te tonen aan de zwakkeren en de minderbedeelden in deze stad. Iedereen heeft elkaar nodig. Als Arnhemse organisaties staat het TPA ten alle tijden klaar om deze stad en haar burgers te dienen. Want samen zijn wij Arnhem.

Organisaties aangesloten bij het TPA

Ayasofya Moskee (NIF, Nederlandse Islamitische Federatie)
Turks Cultureel en Educatief Centrum ‘Hoca Ahmed Yesevi’ (TFN, Turkse Federatie Nederland)
Türkiyem Moskee (ISN, Islamitische Stichting Nederland)
Turkse ondernemersvereniging Arnhem (TOV Arnhem)
UID Arnhem (Union of International Democrats Netherlands)
Vereniging Bektaşlı Nederland

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden