Extra maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren

mei 01 , 9:30 Gemeenteberichten
dierenwelzijngemeentearnhem
Er komen extra maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren. Bijvoorbeeld, uitbreiding van de Dierenartskostenregeling Gelrepas, zodat meer huisdieren van mensen met een beperkt budget goede zorg ontvangen.
Er moet meer ruimte voor diersoorten die gebruikmaken van Arnhemse gebouwen, zoals vogels en vleermuizen. Ook de oprichting van ‘Dierenbuddy in Arnhem’ in samenwerking met de Dierenbescherming. Deze en andere ambities legt de gemeente Arnhem vast in de nieuwe Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2024-2025 .

Breed scala aan acties

Wethouder Dierenwelzijn, Marco van der Wel: "Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. We willen daarom de meest diervriendelijke gemeente van ons land zijn, en gaan de komende twee jaar stevig inzetten om het welzijn van dieren in Arnhem te verbeteren. Dat betekent dat je keuzes moet maken, die het welzijn van zowel vrij levende als gehouden dieren ten goede komen."
Zo gaat Arnhem dierenwelzijn meenemen bij de inkoopeisen van de eigen cateraar. Daarnaast wil de gemeente dat sommige gebieden in tijden van hoogwater kunnen worden afgesloten voor wandelaars, zodat de dieren die er leven rust en ruimte kunnen vinden. Ook komt er een aanpassing of uitbreiding van het aantal hondenlosloopplaatsen. Bovendien wil Arnhem op zoek gaan naar meer mogelijkheden voor huisdieren om bij hun baasje te kunnen blijven als deze onverhoopt moet verhuizen naar een zorginstelling.

Preventie, instandhouding en continuïteit

In de komende twee jaar wil het college in samenwerking met de Dierenbescherming ‘Dierenbuddy in Arnhem’ oprichten. Dit programma biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een huisdier, om te voorkomen dat dieren in het dierentehuis terechtkomen. Arnhem gaat soorten die in gebouwen leven (vleermuizen, vogels en steenmarters) in kaart brengen om hun leefgebied te beschermen en de soort duurzaam in stand te houden. Ook wil de gemeente het netwerk aan dierenartsen voor de Dierenartskostenregeling Gelrepas uitbreiden, omdat dit belangrijk is voor de continuïteit.

Welzijn van vissen

Daarnaast wil de gemeente onderzoeken hoe het welzijn van vissen in gemeentewateren tijdens het sportvissen verbeterd kan worden. Marco van der Wel: "Het sportvissen tast de integriteit van deze dieren aan en brengt de vissen onnodig leed toe. Daarover willen wij graag in gesprek met de sportvissers en andere belanghebbenden." Ook gaat Arnhem juridisch onderzoeken of het mogelijk is de verhuur van visrecht in gemeentewateren te bëindigen. "Bij dit alles staat voor ons het welzijn van de vissen voorop", aldus de wethouder.
Voor meer informatie kijk naar Uitvoeringsagenda dierenwelzijn 20254-2025 .