Rijk draagt miljoenen bij aan ontwikkeling woningbouw Spoorzone Arnhem-Oost

Foto: Gemeente Arnhem

Het Rijk heeft vorige week bekend gemaakt €72 miljoen bij te willen dragen aan de ontwikkeling van Spoorzone Arnhem-Oost. In dit gebied wil de gemeente Arnhem extra woningen bouwen, meer groen aanleggen en de bereikbaarheid verbeteren.

Ook komt er een studie naar de verplaatsing van het spooremplacement, dat nu een groot obstakel vormt. Met deze afspraken kan de gemeente verder met haar plannen om de woningnood aan te pakken, de omgeving te vergroenen en meer banen te scheppen, zegt het college in een raadsbrief.

Tot 2040 zo’n 16.000 woningen bouwen

Om de groei van de Arnhemse bevolking te kunnen opvangen wil de gemeente tot 2040 zo’n 16.000 woningen bouwen binnen de bebouwde omgeving. Ruim de helft hiervan is voorzien in Spoorzone Arnhem-Oost: in dit gebied is veel ruimte voor nieuwbouw, verbeterde mobiliteit en meer groen. De gemeente werkte de afgelopen twee jaar met het Rijk, de Groene Metropoolregio en de provincie Gelderland binnen de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley aan de ontwikkeling van het sleutelgebied Spoorzone Arnhem-Oost.
Van de rijksbijdrage is €22 miljoen gereserveerd om het deelgebied Presikhaaf beter te ontsluiten, onder meer met spoorwegonderdoorgangen en hoogwaardige fietsroutes. De overige €50 miljoen gaat naar de ontwikkeling van Rijnpark. Verder zijn er afspraken gemaakt over een studie naar alternatieve locaties van het spooremplacement en een onderzoek naar de wenselijkheid van een eventuele vrije spoorkruising. De nieuwe rijksbijdrage komt bovenop het bedrag dat het Rijk eerder vrij maakte voor de bereikbaarheid van de Spoorzone waaronder station Presikhaaf (€7,2 miljoen) en voor flexwonen (€2 miljoen).

Erkenning

De gemeente Arnhem ziet de afspraken als erkenning van de kansen die er liggen voor dit gebied en  als een belangrijke eerste stap. Wethouder Cathelijne Bouwkamp (Stedelijke Ontwikkeling en Nationaal Programma Arnhem-Oost) namens het college: “We hebben te maken met een wooncrisis en willen meer betaalbare woningen in de stad. Dankzij deze rijksbijdrage kunnen we straks meer woningen bouwen, zorgen voor duurzame mobiliteit en investeren in goede verbindingen in dit gebied. De ontwikkeling van dit gebied met meer woningen, groen en banen draagt tegelijk bij aan de leefbaarheid van omringende wijken en dat is nodig voor het Nationaal Programma Arnhem-Oost.”
Minister Hugo de Jonge heeft Spoorzone Arnhem-Oost deze zomer aangewezen als grootschalige NOVEX-woningbouwlocatie. Dit biedt tot en met 2030 ruimte voor de bouw van zo’n 5.400 woningen. Hiervan moet twee derde betaalbaar zijn. Een groot obstakel vormt het bestaande spooremplacement. Daarom komt er een studie naar alternatieve locaties voor deze parkeerplek voor treinen.

Raadsbrief

De raadsbrief en bijbehorende afspraken zijn hier te vinden.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen