Nieuwe visie sociaal domein zet in op preventie en maatwerk

Foto: Gemeente Arnhem

Iedere Arnhemmer heeft dezelfde kansen op persoonlijke ontwikkeling. Alle Arnhemmers hebben voldoende inkomen, een goede woning een veilige en gezonde leefomgeving en een gezonde leefstijl.

En alle Arnhemmers kunnen in veiligheid en vrijheid leven. Dat zijn de doelen van de nieuwe visie op het sociaal domein, die het college van B en W naar de raad al in juli stuurde.

Voorzieningen uit het sociaal domein

Het sociaal domein is breed. Het gaat over (jeugd)zorg, onderwijs(huisvesting), schuldhulpverlening, daklozenopvang, sport, armoedebestrijding, werk en inkomen. Voor veel verschillende Arnhemmers zijn de voorzieningen uit het sociaal domein van groot belang. Om goede ondersteuning aan de inwoners te geven, moeten we al die onderwerpen ook in samenhang zien.

Aandacht voor iedere inwoner

Voor alle ondersteuning in dat sociaal domein, gelden nu drie uitgangspunten: gebiedsgericht, preventie voorop en sterk in maatwerk. Gebiedsgericht omdat vraagstukken per wijk of per buurt verschillen. Dus bekijkt de gemeente ook oplossingen per gebied. Ze zet vooral in op preventie. Want als je problemen vroeg signaleert, kun je ze ook vroeg oplossen. Dat levert niet alleen meer kansen op voor de inwoners; later alsnog ingrijpen met complexe zorg is vaak veel duurder. Tenslotte levert de gemeente nog meer maatwerk. Ze heeft aandacht voor de inwoners die haar het hardst nodig hebben en biedt ondersteuning aan hen die het zonder een steuntje in de rug niet redden.

Voorbeelden

Hoe gaat dat in de praktijk? Dat wordt uiteindelijk opgenomen in de diverse beleidsplannen voor alle onderdelen van het sociaal domein. Enkele voorbeelden zijn dat de gemeente ernaar streeft dat daklozen zo snel mogelijk een passende woonplek krijgen en niet alleen maar zijn aangewezen op maatschappelijke opvang. Of dat de gemeente laaggeletterdheid aanpakt omdat dat misschien wel de grootste drempel is om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar ook dat er gerichte ondersteuning geven wordt op scholen waar veel kwetsbare kinderen en jongeren zitten. Dat de gemeente inwoners helpt bij het vinden van een gezonde levensstijl. En het betekent dat de openbare ruimte zo veilig en leefbaar mogelijk ingericht is en onveilige situaties aanpakt worden. Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Stad betrokken bij visie

Bij het tot stand komen van de nieuwe visie voor het sociaal domein, heeft de gemeente veel mensen en organisaties betrokken. De adviesraden Jeugd en WMO en Werk en Inkomen zijn betrokken, en er zijn vele ervaringen van andere gemeenten meegenomen. Er zijn gesprekken met raadsleden en experts gevoerd. En vooral: de gemeente heeft inwoners en diverse Arnhemse maatschappelijke instellingen actief gevraagd mee te denken. Al deze feedback is verwerkt in deze nieuwe visie.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden