Bestrijding invasieve exoten werpt vruchten af

Foto: Pixabay

Twee jaar geleden heeft de gemeente Arnhem een plan van aanpak gemaakt om invasieve exoten tegen te gaan. In dit plan staat hoe drie van deze groene monsters worden bestreden.

Het gaat om de Reuzenberenklauw, de Reuzenbalsemien en de beruchte Japanse duizendknoop. Hoe gaat het met de strijd tegen deze drie plaagplanten?

Plaagplanten

Exoten zijn planten en dieren die van nature niet in Nederland voor komen. We spreken van invasieve exoten wanneer ze een bedreiging zijn voor andere flora en fauna. Maar ook als ze schade toebrengen aan gebouwen, wegen, bruggen en dijken. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van deze drie plaagplanten in de openbare ruimte.

Sinds 2019 houdt de gemeente het aantal vierkante meters (m2) in de openbare ruimte waar de invasieve exoten groeien, bij. Goed nieuws het aantal vierkante meters neemt af! Het minder goede nieuws is dat het aantal plekken waar de exoten groeien nog altijd toeneemt. Dit komt onder andere doordat de drie groene plaaggeesten steeds beter door Arnhemmers worden herkend.

Reuzenbalsemien

De Reuzenbalsemien groeit snel en woekert waardoor de plant andere soorten verdringt. Oevers die begroeid zijn met deze plaagplant zijn gevoeliger voor afbrokkeling. In 2019 bedroeg het aantal vierkante meters waar de Reuzenbalsemien groeit nog 59.300 m2. Aan het begin van de zomer van 2020 was dat 3.626 m2. Een afname van 55.000 m2 dat is zo’n 95 procent! Dat succes komt onder andere omdat deze plant makkelijk te bestrijden is.

Reuzenberenklauw

De Reuzenberenklauw breidt zich snel uit en verdringt andere inheemse planten. Bij aanraking kan deze plaagplant ernstige brandwonden veroorzaken. Daarom haalt de gemeente Arnhem de plant weg op plekken waar veel mensen en honden lopen of kinderen spelen. In 2019 groeiden er nog 7700 van deze groene monsters in Arnhem. Er zijn de afgelopen tijd 55 nieuwe groeiplaatsen bijgekomen. Sinds 2019 zijn er 1000 Reuzenberenklauwen minder.

Japanse duizendknoop

Japanse duizendknopen kunnen straten en tuinen slopen. Deze invasieve exoot groeit zelfs door asfalt heen. Hierdoor is dit groene monster zeer lastig te bestrijden. Zelfs elektrocutie wordt ingezet om deze plant uit Arnhem weg te krijgen. Het aantal vierkante meters waar op de knoop groeide bedroeg in het begin 17500 m2. Vanaf mei 2019 zijn er 82 locaties bijgekomen met een oppervlakte van ca 3000m2. Tussen mei 2019 en september 2020 is er door bestrijding een afname van ongeveer 5000m2.

Meer weten?

Weten hoe u deze groene monsters kunt herkennen of voorkomen? Of hoe u deze planten in uw tuin kunt bestrijden? Of hoe u ons kunt helpen met de bestrijding van deze groene plaaggeesten? Kijk dan op www.arnhem.nl/exoten.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden