Adviesraad Jeugd en WMO Arnhem zoekt bestuursleden

Foto: Adviesraad Jeugd

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor taken op het gebied van het sociaal domein. Dat zijn de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

De Adviesraad Jeugd en Wmo Arnhem heeft op dit moment de volgende vacatures: voorzitter en twee leden.

Kritisch meedenken

De gemeente Arnhem heeft twee adviesraden: Jeugd en Wmo en Werk en Inkomen (W en I). Leden van de Adviesraden Jeugd en Wmo en Werk en Inkomen denken actief en kritisch mee en zijn gesprekspartner met betrekking tot ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein van de Gemeente Arnhem. De adviesraden worden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evaluatie van het beleid. Zij geven Burgemeester en Wethouder(s) gevraagd en ongevraagd advies over toekomstige vraagstukken en zelf ingebrachte onderwerpen.

Goede spreiding van deskundigheid

Sommige onderwerpen vragen bepaalde kennis van het Sociaal Domein. Vanwege een goede spreiding van deskundigheid is de adviesraad daarom op zoek naar leden met een specifieke interesse voor de onderwerpen:  Zorg, Welzijn en Ondersteuning, Jeugd en Jeugdzorg.

Voorwaarden

Alle leden en de voorzitter zijn, behalve een inwoner van de gemeente Arnhem:
• geïnteresseerd in het volgen van lokale en landelijke beleidsontwikkelingen;
• actief in de Arnhemse samenleving en nieuwsgierig naar wat er leeft;
• in staat wat men ziet en hoort in te brengen en daarover in gesprek te gaan;
• begaan met de medeburgers en kunnen zich verplaatsen in de leefwereld van kwetsbare inwoners;
• als vrijwilliger gemiddeld vier uren per week (flexibel) beschikbaar voor de Adviesraad (voorzitter acht uren).

Wat is aangebodenvacatures

Wat het Adviesraad biedt is een groep vrijwilligers die enthousiast en bereidwillig is om mee te denken over het Sociaal Domein, en nog:
• verantwoordelijk vrijwilligerswerk als lid van de Adviesraad Jeugd en Wmo;
• door de eigen inbreng heeft men een unieke mogelijkheid tot inspraak op het Sociaal Domein van de gemeente Arnhem;
• de kans als lid van de Adviesraad invulling te geven aan de nieuwe structuur van de Adviesraad Jeugd en Wmo;
• mogelijkheid tot scholing via de Landelijke Koepel van Adviesraden waarvan de Adviesraad Jeugd en Wmo lid is;
• een onkostenvergoeding van € 85,— per maand (voorzitter: € 110,—).
Meer informatie over de adviesraden vind je op deze website.

Overige informatie

Het lidmaatschap van de adviesraad, dit geldt dus ook voor de voorzitter, is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad en/of raadscommissies. Ook is het onverenigbaar met het in dienst zijn als ambtenaar van de gemeente Arnhem.
De leden zijn, net als de voorzitter, niet politiek actief maar hebben uiteraard wel affiniteit met maatschappelijke vraagstukken.
Indien belangstelling voor een van deze functies, formele start per 1 januari 2021, schrijf dan een brief met cv en motivatie voor 27 november 2020 aan: [email protected] onder vermelding van vacature lid of voorzitter.
Iedere brief wordt vertrouwelijk behandeld en de gegevens worden na afronding van de procedure vernietigd.
Het Adviesraad kijkt uit naar reacties en nieuwe collega’s.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden