Malburgen-Oost krijgt nieuwe gymzaal, buurthuis en woningen

Foto: Malburgen.nl

Malburgen-Oost (Zuid) krijgt een nieuw buurthuis en een nieuwe gymzaal. Beide worden gecombineerd in één gebouw, tezamen met 12 sociale huurappartementen.

Door de functies te combineren én het gebouw in één keer te bouwen, bespaart de gemeente kosten én overlast voor de buurt. Buurthuis, gymzaal en appartementen komen op de hoek Zwanebloemlaan/ Fluitekruidstraat/Whemedreef, naast de huidige Hobbit. Het is de bedoeling dat het gebouw eind 2022 gereed is.

Grote wens

In 2016 was al het besluit genomen om de bestaande gymzaal aan de Fluitekruidstraat te vervangen. De gymzaal stamt uit 1956 en is dusdanig verouderd dat nieuwbouw de beste optie bleek. Een nieuwe gymzaal is al jaren een grote wens van de naastgelegen scholen en de wijkbewoners.

Nieuwbouw goedkoper dan een renovatie

Later dat jaar bleek ook dat het buurthuis De Hobbit aan de Fluitekruidstraat was versleten en aan vernieuwing toe. Omdat grootschalige renovatie duurder bleek dan nieuwbouw is destijds afgesproken te onderzoeken of gezamenlijke nieuwbouw mogelijk zou zijn. De gemeente gaat nu samen met woningcorporatie Volkshuisvesting en Rijnstad (de beheerder van De Hobbit) één gebouw realiseren waarin gymzaal, buurthuis en 12 appartementen zijn opgenomen. Het oude buurthuis en de oude gymzaal worden gesloopt en de ruimte wordt ingericht als plein en groen.

Bestemmingsplan

De komende maanden worden de plannen verder concreet uitgewerkt en kunnen de drie samenwerkende partijen daar een besluit over nemen. Daarnaast is er een bestemmingsplanwijziging nodig om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Dat zal te zijner tijd aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De plannen worden door de gemeente en Volkshuisvesting gefinancierd; tevens wordt er provinciale subsidie aangevraagd.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden