Arnhemse coalitie krijgt nieuwe impuls

Foto: Arnhem.Nieuws

Nadat GroenLinks en de PvdA de samenwerking hadden opgezegd zijn de verkenners (Jan Markink en Rutger Groot-Wassink) aan het werk gegaan. Gebaseerd op hun advies zijn de vier partijen gesprekken gestart onder leiding van oud-staatssecretaris Geke Faber.

Het doel was om te onderzoeken of we in de huidige coalitie door kunnen. De gesprekken zijn succesvol afgerond.

Uitgangspunt is coalitieakkoord

We waren ons ervan bewust dat de situatie van politieke instabiliteit zo kort mogelijk moest duren. Uiteindelijk heeft het een aantal maanden in beslag genomen. Na een periode van gesprekken en onderhandelingen geven GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA de samenwerking een nieuwe impuls voor de komende jaren. Uitgangspunt voor het voortzetten van de samenwerking is het  coalitieakkoord. Daarin liggen veel afspraken en ambities ten aanzien van werk, aanpak armoede, cultuur, duurzaamheid, bereikbaarheid en financiële stabiliteit al uitgebreid vast.

Afspraken over omgaan met elkaar

De intensieve gesprekken hebben geleid tot een aantal aanvullende afspraken op het coalitieakkoord. Wij gaan onze rol als coalitiepartijen met verve voortzetten. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de onderlinge samenwerking en de samenwerking met het college. Om deze te verbeteren hebben we afspraken gemaakt over de manier waarop we met elkaar omgaan en elkaar informeren.

Transformatiebudget voorgesteld

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over zorgkosten, sociale woningbouw en circulaire economie. Ten aanzien van de toenemende kosten binnen de zorg heeft het college al een aantal maatregelen voorgesteld. Het is vooraf uiteraard niet duidelijk of de maatregelen precies uitwerken zoals we verwachten. Om die reden breiden we het vangnet voor WMO en jeugdzorg
uit. In de zorg, zowel landelijk als lokaal, zijn grote bewegingen gaande. Om deze transformatie beter mogelijk te maken, stellen we een transformatiebudget in. De bestaande afspraken over sociale woningbouw hebben we aangescherpt naar 30 procent sociale huurwoningen. De coalitiefracties willen allemaal dat er gebouwd gaat worden.

Vraag aan college om concrete visie

Voor de productie in de sociale sector kijkt de coalitie naar de corporaties, maar ook naar marktpartijen. Verder vragen we het college om te komen met een concrete visie op circulaire economie, als verbreding en verdieping van ons economisch beleid. Door de afspraken over de samenwerking én de inhoudelijke aanvullingen, hebben we veel vertrouwen om met energie en passie met de gehele raad, het college en de Arnhemmers aan de slag te gaan.

Namens de fracties,
Mark Coenders, GroenLinks
Leendert Combée, VVD
Sabine Andeweg, D66
Eric Greving, PvdA

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden