112

Schade na vriendendienst niet vergoed

Foto: Pexels

Kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan bij werkzaamheden die zijn verricht als een vriendendienst? Die vraag speelde onlangs in een zaak die diende bij de rechtbank Zeeland/West-Brabant.

Omdat er in deze zaak geen sprake is van een aannemingsovereenkomst, maar van een vriendendienst, oordeelde de kantonrechter dat degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet aansprakelijk is voor de schade die hij heeft veroorzaakt.

Lichtkoepels

Wat speelt er in deze zaak? Een vrouw heeft een nieuwe woning gevonden waaraan nog wat zaken gerenoveerd moeten worden. Ze vraagt hiervoor bij meerdere bouwbedrijven offertes op, maar vindt deze allemaal te hoog. Daarop vraagt zij aan een bekende of hij haar kan helpen met het plaatsen van twee lichtkoepels en een aantal inbouwspotjes. Samen met een dakdekker, die in opdracht van de vrouw werkte, plaatst de bekende vervolgens de lichtkoepels en de spotjes. Al snel bleek echter dat deze werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd. De dakconstructie was tijdens de werkzaamheden aangepast, maar niet verder verstevigd. Ook de bedrading van de spotjes was niet goed gemaakt, waardoor deze niet werkten. Het herstellen van de schade zou volgens een deskundige ruim €17.000,- kosten.

Aannemingsovereenkomst of vriendendienst

De vrouw vraagt de bekende vervolgens meermaals om de schade te herstellen, maar die gaat hier niet op in. Daarop start zij een juridische procedure bij de kantonrechter in een poging om een schadevergoeding te krijgen. Bij de kantonrechter stelt de vrouw dat zij met de bekende een aannemingsovereenkomst  heeft gesloten en dat deze persoon deze overeenkomst niet goed is nagekomen. De bekende betwist dat hij een aannemingsovereenkomst is aangegaan en dat er sprake was van een vriendendienst. Hij stelt de vrouw enkel en alleen vanuit een goede vriendschappelijke relatie te hebben ondersteund haar renovatieplannen.

Geen afspraken over vergoeding

Hij heeft ook alleen de materiaalkosten voor de lichtkoepels en de spotjes voorgeschoten en deze zijn door de vrouw daarna ook terugbetaald. Verder zijn er geen afspraken gemaakt over de gewerkte uren dan wel een vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden. De bekende heeft ook aangegeven bij de kantonrechter dat het plaatsen van lichtkoepels en spotjes niet binnen zijn normale werkzaamheden valt. De kantonrechter stelt in zijn uitspraak vast dat er in deze zaak geen sprake is van een aannemingsovereenkomst, maar van een vriendendienst. De bekende is daarom niet aansprakelijk voor de schade die de vrouw heeft opgelopen. De vrouw kan volgens de rechtbank onvoldoende aantonen dat er voor de werkzaamheden aan de lichtkoepels en elektra een vergoeding is besproken.

Geen overeenkomst

Ook als de bekende een geldbedrag had gekregen van de vrouw voor zijn gewerkte uren, dan had zij alsnog aannemelijk moeten maken dat dit een afspraak tussen partijen was en niet bijvoorbeeld een gebaar van eiseres om te bedanken voor de hulp. Omdat er geen sprake is van een overeenkomst, kan er ook geen sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van die overeenkomst. Hierdoor bestaat er volgens de kantonrechter geen grond voor toewijzing van de gevorderde schadevergoeding en expertisekosten. De vorderingen van de vrouw worden daarom afgewezen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via [email protected] of bel naar 073-6154311.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen