€ 1,4 miljoen voor bereikbare en schone regio Arnhem-Nijmegen

Foto: Gemeente Arnhem

Voor slimme en schone bereikbaarheid investeren provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, VNO-NCW Midden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit jaar € 1,4 miljoen.

Hiervan komt € 610.000 van provincie Gelderland, nu Gedeputeerde Staten het programma Slim en Schoon Onderweg (S en SO) hebben goedgekeurd.

Schonere logistiek

De partijen stimuleren slimmer en schoner verkeer, en zo een beter bereikbare, schone en leefbare regio Arnhem-Nijmegen. Samen werken veertien partijen in het programma Slim en Schoon Onderweg aan veertien projecten in 2021. Daaronder vallen onder andere projecten gericht op het intensiveren van de werkgeversaanpak, een schonere en efficiëntere logistiek, slim reizen A12 en meer elektrische deelmobiliteit.

Intensivering werkgeversaanpak

De mobiliteitsmakelaar van S&SO geeft steeds meer werkgevers advies en ondersteuning om hun mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Deze adviezen zijn erop gericht het goede reisgedrag vanwege corona structureel door te zetten, zoals thuiswerken en buiten de spits reizen.
Ook schalen we de campusaanpak van Heijendaal in Nijmegen op naar 3 nieuwe gebieden: Noviotech/CWZ in Nijmegen, HAN in Arnhem en Van Hall Larenstein in Arnhem.

Schoner en efficiënter maken van de logistiek

Door corona is de logistiek veranderd én intensiever geworden: onder andere meer particuliere online bestellingen en dus meer bestelwagens. De logistiek makelaars helpen bedrijven bij de overstap naar elektrisch rijden of het bevoorraden via een logistieke hub.

A12 Slim Reizen

De A12 tussen Arnhem en de Duitse grens is de meest filegevoelige weg in onze regio. Met een groot pakket aan maatregelen stimuleren we mensen om daar anders te reizen. Zo proberen we de doorstroming te verbeteren (zie www.a12slimreizen.nl)

Meer elektrische deelmobiliteit via eHUBS

In 2020 zijn in Arnhem en Nijmegen op 13 locaties eHUBS geplaatst waar mensen eenvoudig een e-bike, -bakfiets of -auto kunnen huren. De regio wil minimaal 20 extra eHUBS in Arnhem en Nijmegen plaatsen en ongeveer 30 extra eHUBS in de rest van de regio.

Prettig wonen én werken

“Deze 14 projecten zijn hard nodig om onze mooie regio bereikbaar en leefbaar te houden”, stelt bestuurlijk trekker mobiliteit van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en wethouder gemeente Nijmegen Harriët Tiemens. “Ze moeten ervoor zorgen dat forensen, bewoners, bezoekers en bedrijven de voorkeur geven aan slimme en duurzame vervoermiddelen en steeds vaker de auto laten staan, ook na corona. Onze regio krijgt er 20.000 woningen bij in de komende 3 jaar, en op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Om nieuwe verkeersellende na corona te voorkomen, móéten we dus wel anders gaan reizen. Meer fietsen, blijven thuiswerken, en meer samenrijden en het ov gebruiken als dat weer kan. Ook werkgevers en logistieke bedrijven helpen we hun mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Alleen zo kunnen we ons doel bereiken om in 2050 een energieneutrale regio te zijn; een regio waarin het prettig wonen én werken is.”

Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven werken samen

Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde mobiliteit vult aan: “We werken als overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven samen aan een slim en duurzaam bereikbare regio. Daarbij passen we innovaties toe en werken aan blijvende gedragsverandering. Corona heeft ons daarbij geholpen. Hoe mooi zou het zijn als ook na deze crisis mensen vaker thuis blijven werken, minder in de spits reizen en meer mensen de fiets voor de kortere afstanden gebruiken? Samen met onze partners kunnen we daar stappen in zetten om de mobiliteit te veranderen en te vergroenen.”

Nieuw budget van € 1,4 miljoen

Het programma Slim & Schoon Onderweg is gestart in 2019. € 1,4 miljoen van het budget van 2020 is niet uitgegeven, voornamelijk vanwege de coronacrisis, en doorgeschoven naar 2021. Daarnaast is in 2021 door de verschillende partijen een nieuw budget van € 1,4 miljoen vrijgemaakt voor de 14 projecten. In totaal is er dus € 2,8 miljoen beschikbaar in 2021 voor de 14 projecten.

Meer informatie over de 14 projecten van 2021 is te vinden op www.slimschoononderweg.nl/plan2021.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden