Beperkte verkeershinder door aanpassingen IJsselbruggen A12

Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat verdeelt de rijstroken over de IJsselbruggen in de A12 ten oosten van Arnhem vanaf begin 2020 op een andere manier over de drie bruggen.

Dit is nodig omdat de twee stalen bruggen richting Duitsland het einde van hun levensduur naderen en gerenoveerd moeten worden. De bruggen zijn veilig voor al het verkeer. Rijkswaterstaat neemt deze maatregel om verdere achteruitgang van de bruggen te voorkomen.

Verkeer richting Duitsland

In 2020 zijn al belangrijke verkeersaanpassingen nodig. Ten oosten van Arnhem kruist de A12 de IJssel. Deze kruising bestaat uit drie bruggen. Een betonnen brug met vier rijstroken voor verkeer richting Utrecht. En twee stalen bruggen met vier rijstroken voor verkeer richting Duitsland. Over deze stalen bruggen rijden dagelijks 62.000 voertuigen, waarvan 10.000 vrachtwagens. Uit onderzoek blijkt dat de draagkracht van de stalen bruggen achteruit gaat. De bruggen zijn veilig. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om verslechtering te voorkomen. Daarom gebruiken we vanaf 2020 afwisselend één van de twee stalen bruggen. Zo ontzien we deze stalen bruggen.

Het eerste kwartaal

Door het verkeer vanaf het eerste kwartaal van 2020 op een andere wijze over de stalen- en betonnen bruggen te verdelen, blijft het mogelijk dat al het verkeer van deze verbinding gebruik kan blijven maken.
In de richting Duitsland blijven vanaf het eerste kwartaal van 2020 vier rijstroken beschikbaar. Het verkeer in de richting Arnhem / Utrecht krijgt dan drie rijstroken in plaats van vier. Al het verkeer op de A12 IJsselbruggen krijgt in beide richtingen te maken met verschoven rijstroken en een maximumsnelheid van 90 km/h. De verwachting is dat de verkeershinder die dit oplevert, beperkt zal zijn. Alle bestaande op- en afritten blijven in gebruik.

Stalen bruggen om en om ontzien

Met deze maatregel rijdt het verkeer richting Duitsland met twee rijstroken over de betonnen brug en met twee rijstroken afwisselend over een van de twee stalen bruggen. Hierdoor worden de stalen bruggen om en om ontzien waardoor de periode tot deze bruggen gerenoveerd zijn, overbrugd kan worden. Verkeer in de richting Utrecht maakt vanaf begin 2020 met drie rijstroken gebruik van de betonnen brug.

Verkeersaanpassingen IJsselbruggen A12 in 2020

Wat betekent dit voor de verkeerssituatie? We verdelen het verkeer anders over de drie bruggen. Er zijn straks drie rijstroken richting Utrecht. En vier richting Duitsland. De snelweg blijft open en alle op- en afritten blijven in gebruik. De maximale snelheid wordt 90 km/h. Zo rijdt het verkeer de komende jaren vlot en veilig over de IJsselbruggen en blijft de regio goed bereikbaar. Meer info?

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden