Malburgse jongeren debatteren over verbetering leefomgeving

Foto: Zefanja Hoogers

Morgen, woensdagmiddag 27 februari, gaan zo’n 40 jongeren van 10 tot en met 14 jaar uit Malburgen met elkaar in debat over thema’s die zij belangrijk vinden voor hun wijk. Iedereen is van harte welkom.

In de aula van het Olympus college presenteren de jongeren de buurtplannen die ze de afgelopen maanden hebben bedacht. Met de plannen willen ze het leven in Malburgen en Immerloo buiten schooltijd beter maken. Het publiek en een deskundige jury bepalen welke vier plannen ondersteuning verdienen. Atiest en jongerenwerker Stryder presenteert het debat. Burgemeester Ahmed Marcouch opent de middag.

Buurtcampus

De jeugdwijkraad is een initiatief van WijkLab Malburgen. De trekkers van het traject zijn vier jongeren uit de wijk: Hicham Kaddar, Morwarid Popalzay, Chisom Okeke en Redouane Ajaid. Zij vinden dat jongeren meer invloed moeten krijgen op hun leefomgeving. De afgelopen zes weken organisererden zij – met ondersteuning van WijkLab Arnhem – op vier plekken in de wijk een buurtcampus voor jongeren van 10 t/m 14 jaar. Zij oefenden met debatteren, bedachten buurtplannen en maakten filmpjes over deze acties.

Push Presikhaaf

De plannen lopen uiteen van een jongerenmagazine voor de wijk tot een vakantiekamp en de heropening van een jongerencentrum met zelfbeheer naar voorbeeld van jongerencentrum Push in Presikhaaf. In Malburgen ontbreken uitdagende activiteiten voor de opgroeiende jeugd, vooral in het weekend. Ook is er behoefte aan meer ouderbetrokkenheid in de vrije tijd en beter contact tussen verschillende scholen en groepen jongeren. Een van de ruimtes van Prisma Immerloo wordt binnenkort opgeknapt voor de doelgroep om aan die behoeftes tegemoet te komen.

Debattoernooi

De thema’s zijn door de jongeren getoetst door middel van polls en interviews op sociale media en verwerkt tot drie stellingen. Vanuit iedere buurtcampus gaan twee teams de strijd met elkaar aan met argumenten voor en tegen. De jury bestaat uit debaters van het Stedelijk Gymnasium. Het team met de beste debat skills krijgt de Jeugdwijkdebat wisselbeker 2019. Alle deelnemers ontvangen een certificaat van de burgemeester.

Iedereen welkom

Het debat en de presentatie van buurtplannen zijn toegankelijk voor iedereen. De jongeren willen graag gehoord worden. Naast ouders zijn naar verwachting ook vertegenwoordigers aanwezig vanuit onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, gemeente en politiek. De inloop voor Het Grote Jeugwijkdebat Malburgen is om 15.30 uur in de aula van het Olympus College, Olympus 11. Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Iedereen welkom!

 

Organisatie

De jeugdwijkraad, buurtcampus en het debat is een initiatief van WijkLab Arnhem maar wordt ook gedragen door andere wijkpartners, zoals het onderwijs, kinder- en jongerenwerk, team Leefomgeving en de wijkplatforms van Malburgen. Bij gebleken succes is het initiatief zeker voor herhaling vatbaar, niet alleen in Malburgen maar ook in andere wijken. Kijk voor meer informatie op jeugdwijkraad.nu, Instagram en Facebook.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden