Personeel steekt vaak zaak van de baas in brand

Veel ondernemers laten hun eigen personeel klusjes opknappen. Het gevaar ervan wordt schromelijk onderschat.Eigen personeel blijkt vaak de oorzaak van brand bij een ondernemer. Vermoedelijk ingegeven door de economische crisis, laten werkgevers steeds vaker klusjes opknappen door werknemers. En dat zorgt er mede voor…

Veel ondernemers laten hun eigen personeel klusjes opknappen. Het gevaar ervan wordt schromelijk onderschat.

Eigen personeel blijkt vaak de oorzaak van brand bij een ondernemer. Vermoedelijk ingegeven door de economische crisis, laten werkgevers steeds vaker klusjes opknappen door werknemers. En dat zorgt er mede voor dat dit jaar alle records qua brandschade bij bedrijven worden gebroken.

En dat heeft verregaande gevolgen, want naar verwachting komt minstens 50 procent van de bedrijven een grote brand niet meer te boven.

Dit blijkt uit gegevens van het Verbond voor Verzekeraars die vandaag bekend gemaakt zullen worden. ”Het wordt steeds erger”, zegt Rudi Buis van het verbond. ”De schade door branden wordt alleen maar groter. Het wordt echt zaak voor ondernemers om brandveilig te gaan handelen.”

In de eerste negen maanden van dit jaar ligt alleen de schade aan grote branden (met een schadebedrag van meer dan een miljoen) op een half miljard euro (503,5 miljoen). Alleen in 2000 was dat bedrag hoger, maar dat kwam volledig op conto van de vuurwerkramp in Enschede met een schadelast van 571,7 miljoen euro.

”We kunnen het niet bewijzen, maar we denken dat er in deze tijd veel wordt bezuinigd op onderhoud, met brand als gevolg”, zegt Buis. “Ondernemers laten werkzaamheden uitvoeren door eigen personeel. Bijvoorbeeld schilderwerk, kleine verbouwingen of herinrichting van ruimtes, maar ook aanpassingen aan leidingen en elektrische installaties of herstel van daken. Deze werkzaamheden zijn vaker dan ondernemers zich beseffen brandgevaarlijk. Bij het lassen, slijpen, solderen of verfafbranden komen vonken en bolletjes gesmolten materiaal vrij, met temperaturen van ruim boven de duizend graden Celsius. Die kunnen wegspringen en brand veroorzaken.”

Minstens 10 procent van de bedrijfsbranden komt voort uit gevaarlijke werkzaamheden. De schade die vervolgens ontstaat, is dikwijls niet te overzien. ”Branden leveren, naast gevaar en directe schade aan de gebouwen en inventaris van de gedupeerde ondernemer, ook de buren en medewerkers veel ellende op”, stelt Buis. En hoewel de meeste werkgevers goed verzekerd zijn, gaan ze geregeld op de fles door brand.

”Bedrijfsbranden leiden vaak tot langdurige onderbreking van het productieproces en, vaker dan ondernemers zich bewust zijn, tot verlies van klanten en zelfs tot een faillissement.”

Het Verbond heeft daarom een checklist samengesteld op internet waar ondernemers allerlei gegevens over hun bedrijfsvoering kunnen invullen. Uiteindelijk volgt daarop een advies op maat, waarmee werkgevers het brandrisico zoveel mogelijk kunnen beperken.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden