Elke dag Wereldwaterdag bij HVHL

Foto: HVHL

Terwijl de wereld zich opmaakt voor Wereldwaterdag (22 maart), werkt Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) door aan haar dagelijkse missie voor duurzaam waterbeheer.

Met verschillende water-lectoraten, waaronder het lectoraat Nature Based River Management, maar ook met praktische studentenprojecten, zet HVHL zich in voor wateroplossingen die ook bijdragen aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Duurzame en op natuur gebaseerde oplossingen

Een jaar geleden vertegenwoordigde Jantsje van Loon-Steensma, lector Nature Based River Management, HVHL op de VN 2023 Water Conferentie. Terugkijkend daarop en op de stappen die HVHL heeft gezet in het afgelopen jaar, onderstreept Van Loon-Steensma het belang van duurzame en op natuur gebaseerde oplossingen in het waterbeheer. Onder haar leiding voert HVHL projecten uit die variëren van een betere waterverdeling in de Rijn tot duurzaam beheer van kleine rivieren voor klimaatadaptatie. De vooruitgang in de sector is langzaam maar gestaag: “Het is alsof je een mammoettanker van koers probeert te veranderen; dat duurt gewoon heel lang. Maar we blijven werken aan onze stip op de horizon.”

Met innovaties werken aan duurzaam water

Studenten van HVHL dragen op hun manier bij aan een duurzame toekomst met water. Zo schrijft Julia Overdiep tijdens haar afstudeerstage voor Land- en Watermanagement een plan voor klimaatadaptatie en waterbeheer voor de gemeente Aalten. “Je kunt hittestress bestrijden door vergroening en verbetering van de waterhuishouding,” vertelt Julia. “Het is mooi om te zien wat je met slimme oplossingen kunt bereiken.”
Bij de opleiding Innovatieve Plantenteelt telen studenten sla op water om efficiënt met water en voedingsstoffen om te gaan. Bij een andere opleiding, Bedrijfskunde en Agribusiness, onderzoeken studenten innovatieve strategieën om verzilting te bestrijden. Met drones die plantstress detecteren en met sensortechnologie helpen ze boeren om hun gewassen te beschermen. Impact maken door praktijkgericht te leren, dat doen HVHL-studenten niet alleen tijdens Wereldwaterdag, maar tijdens hun hele studie.

Samen sterker in water

HVHL staat aan de vooravond van Wereldwaterdag aan het roer van de transitie naar duurzaam waterbeheer. Onze projecten, van het tegengaan van verzilting tot het herstel van koraalriffen of het creëren van sterke, biodiverse dijken, illustreren de kracht van samenwerking tussen onderwijs en onderzoek. En dragen bij aan een toekomst waar water gewaardeerd, beschermd en duurzaam beheerd wordt.

Meer informatie

Meer weten over wat HVHL doet op het gebied van water? Op de website lees je verder over deze en andere projecten, bijvoorbeeld in dit artikel. Benieuwd hoe jij kunt bijdragen aan deze missie? Bezoek de open dagen of open avonden van HVHL.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen