Kap van 800 bomen in Park Klarenbeek voorlopig opgeschort

Foto: Stichting Behoud Bomen Arnhem

De door de gemeente geplande kap van 800 bomen in Klarenbeek is opgeschort onder druk van de acties van Werkgroep Behoud Bomen Arnhem en de Arnhemse Bomenbond.

“Om in deze tijd van klimaatcrisis, verdroging en luchtvervuiling zoveel bomen te willen kappen is ondoordacht, onverantwoord en afgrijselijk,”aldus een vertegenwoordiger van de vereniging. Behoud Bomen Arnhem en de Arnhemse Bomenbond. De beide belangenorganisaties eisen dat gezonde bomen helemaal niet meer gekapt worden op de Arnhemse Landgoederen. Wel moeten er goede beheer- en onderhoudsplannen komen voor Arnhemse bossen en parken.

Beheerplan

De Arnhemse Bomenbond eiste in een petitie dat er met spoed een beheerplan wordt gemaakt en dat ook het beloofde uitvoeringsplan openbaar wordt gemaakt. Meerdere raadsleden hebben vervolgens om de opschorting van de kap van 800 bomen in het oudste landgoed van Arnhem gevraagd. Ook willen zij dat over Klarenbeek snel een raadsdebat over wordt gehouden.

Petitie voor behoud bomen

Omwonenden van park Klarenbeek hebben een petitie ingediend om de kap van 800 bomen in park Klarenbeek te stoppen. De petitie is inmiddels bijna 600 keer ondertekend. De actie is een initiatief Behoud Bomen Arnhem & de Arnhemse Bomenbond.

De petitie luidt als volgt:

De indieners constateren:

  • De voorgenomen kap van 800 bomen op het oudste landgoed van Arnhem
  • Dit is niet zomaar een dunning van een bos, maar een zeer forse ingreep om bepaalde doelen te bereiken.
  • Op geen enkele wijze is schriftelijk de gemeenteraad en de bezoekers van het park duidelijk gemaakt wat de doelen van de ingreep zijn. Er is niet aangetoond dat het nu nodig zou zijn om in dit beukenbos meer andere boomsoorten te laten groeien.
  • Bij het beheer van de monumentale stadsparken/stadsbossen lijkt er geen beheervisie en beheerplan te zijn. Allerlei activiteiten die worden ondernomen (zoals het blessen en kappen van bomen) staan niet beschreven in een getoetst en goedgekeurd plan maar lijken te zijn ingegeven door één of twee gemeentelijke boswachters.
  • In plaats van een controleerbaar en goedgekeurd plan, worden de activiteiten nu uitgevoerd op basis van inzichten/meningen van de boswachters waardoor het bos-/parkbeheer gestoeld is op willekeur.
  • De bomen daarin zijn daardoor overgeleverd aan de grillen van de boswachter en aan willekeurige korte termijn visies. Door het uitvoeren van allerlei activiteiten zonder deugdelijk beheerplan kan de systematische aard en de duurzaamheid van het bos-/parkbeheer niet worden gewaarborgd.
  • Het risico is een degradatie van de oude bospercelen en de oude bomen daarin. Ook ontbreken door de afwezigheid van een beheerplan de mogelijkheden om het uitgevoerde beheer te toetsen aan dat plan, waardoor er geen mechanisme is om onwenselijke vormen van bosbeheer een halt toe te roepen.

 

en verzoeken:

  • om voordat de (willekeurige) activiteiten in de stadsbossen/-parken worden voortgezet, eerst een gedegen en breed gedragen toekomstvisie op te stellen voor het park Klarenbeek
  • daarna een beheerplan voor de komende ca. 10 jaar op te stellen. Zonder beheerplan geen dunningen en andere op willekeur gebaseerde activiteiten.
  • In de tussentijd kunnen alleen maatregelen die voor de veiligheid van publiek en verkeer van belang zijn doorgang vinden omdat de gemeente als eigenaar/beheerder hiertoe een zorgplicht heeft.

Wil je de petitie ook ondertekenen? Dat kan hier.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden