Lokale voedselvoorziening in nieuw jasje

Foto: Hoeve Klein Mariendaal

De stadsrand tussen Arnhem en Oosterbeek wordt een plek waar voedsel wordt verbouwd, verwerkt en verkocht. Een oud idee in een nieuw jasje.

Vier voedselproducenten, een studio voor landschapsarchitectuur en de gemeenten Arnhem en Renkum hebben daarvoor de handen ineengeslagen.

Moderne marke

De vier voedselproducenten zijn Hoeve Klein Mariëndaal, Rosanderund, Henk’s Pluktuin en Wijngoed Mariëndaal. Zij werken nu al in dit gebied, dat zich uitstrekt van Landgoed Mariëndaal tot de Rosandepolder. Samen met Le Far West landschapsarchitecten en de gemeenten Arnhem en Renkum werken zij aan een ‘moderne marke’. De oorspronkelijke marke, ook wel boermarke genaamd, is een middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gronden regelden.

Lokaal geteeld, verwerkt en geconsumeerd

De moderne marke is een voortzetting van dit idee. Daarbij zijn alle gronden, van tuin en openbare ruimte tot akker- en weiland, collectief in beheer genomen. Het gaat om de productie, verwerking, distributie en afzet van voedsel. Lokaal geteeld, lokaal verwerkt en lokaal geconsumeerd.

Sterker landschap

Het wordt een plek waar mensen met elkaar en voor elkaar gewassen telen en oogsten en vee houden. Een plek waar de buitenruimte optimaal wordt benut om voedsel te produceren. De bedrijven zijn daarbij onderling verbonden door een padenstructuur, die distributie en beleving van voedsel mogelijk maakt. Dat alles op zo’n manier dat het landschap er sterker van wordt en de biodiversiteit toeneemt.

Woningbouw

Naast dit initiatief zijn in het gebied ook plannen gemaakt voor wonen en werken. Een voorbeeld is de herontwikkeling van de voormalige KEMA-terreinen De Brink en De Hes. Investeerder en ontwikkelaar Amvest maakte samen met de gemeentes Arnhem en Renkum en omwonenden een gebiedsplan voor De Hes. Met enkele honderden woningen, werkgebouwen en culturele en maatschappelijke voorzieningen. Door de woon- en werkgebouwen te concentreren in compacte nederzettingen blijft het bijzondere landschap van De Hes behouden. Ook krijgt de Slijpbeek alle ruimte en komen er wandelpaden naar de omgeving.

Samen werken aan landschap en voedsel

De samenwerking is van start gegaan onder de titel Moderne Marke Slijpbeek, met steun van de Europese Unie en de Provincie Gelderland. Voor dit project is namelijk een POP3 subsidie verkregen. Die levert een bijdrage aan het versterken van de samenwerking, visie- en planvorming en de uitvoering van concrete experimenten. Het consortium, onder leiding van de gemeente Arnhem, maakt gebruik van deskundige partijen om in twee jaar het project uit te voeren. Dat zijn Wageningen UR, Hogeschool Van Hall Larenstein en Le Far West landschapsarchitecten.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden