Ook in Arnhem volop kansen voor vlinders

Foto: Vlinderstichting

Zorg bij inrichting en beheer in de stad voor variatie en natuurlijk, inheems groen. Dan kunnen vlinders en andere diersoorten hier prima leven.

De roep om meer groen in de stad wordt steeds luider. Het is goed voor de gezondheid van de inwoners, verzacht de negatieve impact van klimaatverandering, vangt fijnstof op en is goed voor de biodiversiteit. Deze staat in ons intensief gebruikte land sterk onder druk. Dit is vooral belangrijk omdat in intensief gebruikt landbouwgebied weinig leefmogelijkheden zijn voor deze kwetsbare dieren.

Kleine inspanning, veel resultaat

De achteruitgang van insecten, die vorig jaar uitgebreid in het nieuws was, is hiervan een goed voorbeeld. Maar er liggen ook in het stedelijk gebied veel kansen. Met goed groenbeheer kan ook Arnhem een prima leefgebied worden voor allerlei soorten planten en dieren. Voor vlinders is dit heel duidelijk. Dit is vooral belangrijk omdat in intensief gebruikt landbouwgebied weinig leefmogelijkheden zijn voor deze kwetsbare dieren.

De graslandvlinders bijvoorbeeld, die vroeger overal in het buitengebied veel voorkwamen, blijken het nu in natuurlijk stedelijk groen heel goed doen. De aanpassingen hoeven niet veel geld te kosten. Het omvormen van gazon naar bloemrijk grasland bijvoorbeeld kan al goed werken. Of het bermbeheer aanpassen zodat er bloemrijke bermen ontstaan.

De Vlinderstichting ziet gelukkig dat bij veel gemeenten biodiversiteit belangrijker wordt. Op allerlei plaatsen zijn er initiatieven om door inrichting en beheer van het groen er meer kleur en leven in te krijgen. Natuurlijk is een stad geen natuurgebied. Er moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met al de functies die de stad en het groen daarin vervullen, maar daar is inmiddels al erg veel ervaring mee opgedaan.

Idylles

Belangrijk is dat er gewerkt wordt met inheemse soorten. Onlangs nog bleek uit onderzoek dat inheemse zaadmengsels veel beter zijn om biodiversiteit te krijgen dan de zogenaamde ‘carnavalsmengsels’ met uitheemse soorten.

De Vlinderstichting heeft de afgelopen jaren al op meer dan zestig plekken ‘idylles’ ingezaaid. Dat is bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. Er wordt altijd gewerkt met meerjarige, inheemse en het liefst ook streekeigen zaden. De idylles worden vaak aangelegd op zeer soortenarm grasland en gazon: daar is inzaaien de methode om snel de gewenste bloemrijkdom te krijgen.

Meer over idylles

Maar, om biodiversiteit in de stad te krijgen hoeft er echt niet altijd ingezaaid te worden. Op braakliggende stukken kun je het ook gewoon aan de natuur overlaten. Binnen de kortste keren hebben zich daar allerlei soorten planten en dieren gevestigd. Zo is er een speciaal stadsnatuurreservaat bij het Natuurhistorisch in Rotterdam waar de natuur helemaal haar gang kan gaan. Daar ontstaat een heel bijzonder gebiedje!

Maak je eigen vlinderparadijs

Uit deze voorbeelden blijkt dat het stedelijk gebied zeer waardevol kan zijn voor veel soorten planten en dieren, als we er maar rekening mee houden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kansen die er zijn in onze eigen achtertuinen!

Zelf aan de slag

Bron: De Vlinderstichting

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden