Al 75 jaar hulp door Humanitas

Informatiestand van Humanitas 1945
Foto: Humanitas

De Arnhemse afdeling van Humanitas bestaat deze maand precies 75 jaar. De vrijwilligersorganisatie had haar jubileum graag groots gevierd.

Maar vanwege de strenge coronamaatregelen zijn alle geplande feestelijkheden tot nader order uitgesteld. Het werk gaat ondertussen wél gewoon door.

Eerste afdeling Humanitas in Gelderland

Direct na de bevrijding van Nederland in mei 1945 wordt in Amsterdam de Stichting voor Maatschappelijk werk op Humanistische grondslag (kortweg Humanitas) opgericht. Enkele maanden later, in september van dat jaar, gaat de Arnhemse afdeling officieel van start en is daarmee de eerste afdeling van Humanitas in de provincie Gelderland.

Buitenkerkelijken

Na de Tweede Wereldoorlog is er veel armoede en ellende in ons land. Gelovigen kunnen bij hun kerk terecht voor hulp, maar voor buitenkerkelijken is er niets. Humanitas brengt daar verandering in door mensen die niet aan een kerk verbonden zijn hulp te bieden op het gebied van maatschappelijke zorg, kinderbescherming, reclassering en gezinsverzorging.

Ongeacht geloof of achtergrond

Driekwart eeuw later staan de vrijwilligers van Humanitas nog altijd klaar om mensen te helpen die het in hun eentje even niet redden. Of het nu gaat om een steuntje in de rug bij eenzaamheid of verlies, begeleiding bij een omgangsregeling na scheiding of om hulp bij de thuisadministratie en bij financiële vragen. De Arnhemse vrijwilligers van Humanitas bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning vanuit het motto van Mens tot Mens, ongeacht geloof of achtergrond.

Inventieve oplossingen

Hoewel deelnemers en vrijwilligers elkaar door de huidige coronacrisis niet altijd in levende lijve kunnen ontmoeten, gaat het werk zoveel mogelijk door. De vrijwilligers hebben inventieve oplossingen gevonden om met hun deelnemers in contact te blijven, bijvoorbeeld via beeldbellen.

Meer weten?

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan zevenhonderd activiteiten, die verdeeld zijn over zes thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie. Jaarlijks geven 25.000 goed geschoolde vrijwilligers zo’n zeventigduizend mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Wil je meer weten over de dienstverlening van Humanitas Arnhem, bel dan 06-48771043 of mail naar [email protected].

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden