Ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt bij Jansen en de Feijter

Foto: Jansen en de Feijter

De boekhandel in de Emmastraat 6 in Velp was al jaren een podium voor kunst en cultuur en een favoriete ontmoetingsplek. Sinds drie jaar vallen de culturele activiteiten onder een stichting.

De komende jaren willen boekhandel en stichting deze samenwerking verder intensiveren.

Cultureel podium, ontmoetingsplaats

Vanaf september wordt een begin gemaakt met dagactiviteiten. Jansen en de Feijter wil een ontmoetingsplaats worden waar verschillende leeftijden en doelgroepen samenkomen. Dat kan zijn tijdens een wekelijkse spelletjesmiddag. Of het kan via workshops, studiekringen, lezingen en interviews, tijdens concerten, film- en theatervoorstellingen. Ook andere activiteiten, zoals yoga en mindfullness, kunnen dagactiviteiten zijn. Boekhandel en stichting bieden geen kant-en-klaar aanbod. Wat ze wel willen is het programma tot stand brengen samen met inwoners uit Velp en omgeving en met diverse andere instellingen.

Missie

Het eerste punt is het behouden en versterken van de functies die afgelopen tweeëntwintig jaar zijn opgebouwd. Belangrijk is het creëren van een plaats waar ouderen zich weten aangehaakt met andere generaties en waar alle leeftijden zich thuis voelen. Dat kan zijn als een boekhandel annex cultureel podium en ontmoetingsplek, een soort cultureel buurthuis. Idealiter is het een plaats die bijdraagt aan de sociale cohesie en aan de weerbaarheid van de lokale bevolking. Dat wil zeggen, een plaats waar het gedachtegoed van de Blue-Zones in de praktijk kan worden gebracht en een broedplaats van ideeën.

AJansen en de Feijterctiviteiten

Vanaf september zal ook het reguliere programma weer worden opgepakt, naast de lopende serie tuinconcerten. Activiteiten zullen volstrekt veilig worden georganiseerd met beperkt publiek, volgens alle regels. In de toekomst zullen activiteiten worden gecombineerd met streaming, zodat de programma’s ook thuis zijn te volgen. Het aanbod zal breder en anders zijn dan in het verleden.

Blue-Zones

De laatste jaren is veel studie gedaan naar de blue zones, plaatsen verspreid over de wereld waar mensen aanzienlijk ouder worden dan gemiddeld maar ook tot op hoge leeftijd gezond blijven. Wat kunnen we leren van deze studies en wat kunnen we ervan in Velp in de praktijk brengen?

Stage

De komende maanden zal Fabian Bakker als stagiair vanuit de HBO-opleiding Van Hall-Larenstein onderzoek doen naar de weerbaarheid onder de Velpse bevolking. Verder onderzoekt hij de vraag wat de activiteiten van Jansen en de Feijter kunnen bijdragen aan verhoging van de saamhorigheid en de weerbaarheid onder de bevolking. Fabian volgt een studierichting Disaster Risk Management en zou normaal deze stage verrichten in het buitenland. Echter, de huidige omstandigheden bieden alle gelegenheid om onderzoek te doen.

De boekhandel

De boekhandel blijft de belangrijkste pijler en hopelijk ook nog lang de financiële motor. Op korte termijn wordt gezocht naar een bedrijfsleider. Walter Jansen blijft eindverantwoordelijk, maar zal nog beperkt in de boekhandel aanwezig zijn. Naast zijn taken als directeur van de coöperatie Het Colofon in Arnhem wil hij zich de komende jaren vooral richten op het uitbouwen van de cultureel-maatschappelijke activiteiten.

Verandering

De ochtenden is de ruimte achter de boekhandel alleen nog beschikbaar voor activiteiten van de stichting of voor besloten bijeenkomsten (verhuur). Het petit café en de tuin blijven gedurende alle middagen en de hele zaterdag toegankelijk voor publiek.
De maandelijkse filmavond wordt vanaf september verplaatst naar de laatste dinsdag van de maand.

Eten = ontmoeten Jansen en de Feijter

Wekelijks wil Jansen en de Feijter een diner aanbieden waarbij ook mensen die alleen komen zich thuis zullen voelen. In de toekomst is dat met producten uit de eigen tuin. Deze service start in september (alle vrijdagen). De boekhandel zal tijdens deze avonden zijn geopend en kleinschalige activiteiten organiseren.

Extra mensen en financiering

Om alle ambities te kunnen realiseren zijn extra mensen nodig en extra geld. Om die reden zoekt boekhandel en stichting naar extra mensen die activiteiten willen opzetten en coördineren. De stichting zoekt de stichting nog extra vrienden (van 76 naar 100) en om op termijn alle aspiraties waar te kunnen maken zal gezocht moeten worden naar extra financiering.

Tuinbrigade en bouwploeg

Speciaal voor de tuin zoekt Jansen en de Feijter vrijwilligers. De tuin vraagt onderhoud waarvoor op dit moment de middelen ontbreken en moet ten dele worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Om die reden willen ze een tuinbrigade oprichten met mensen die zich hiervoor verantwoordelijk willen maken.

Activiteiten die komend najaar zullen worden georganiseerd (1,5m)

–             concerten in de tuin met hapje/drankje
–             spelletjesmiddag (alle leeftijden)
–             programma voor tieners en jongeren
–             programma’s gericht op ouders
–             interviews en lezingen met beperkt live publiek + streaming
–             lezingencyclus Ester Bertholet over gezondheid en over de ‘Blue Zones’
–             activiteiten die voorkomen uit het ‘Blue Zones’ gedachtengoed
–             lees- en studiekringen
–             thema bijeenkomsten
–             project rondom LHBT
–             philocafé, socratisch gesprek
–             workshops (o.a. schrijven levensverhaal)
–             film met hapje/drankje (ook film voor YA en jongeren)
–             muziek en theater

Activiteiten op korte termijn

–             woensdag 19 augustus tuinconcert (volgeboekt)
–             donderdag 20 augustus spelletjesmiddag vanaf 13.00 uur (alle leeftijden, vrij inloop)
–             vrijdag 21 augustus filmavond YA the Perks of being Wallflower (€5 incl. drankje, reserveren)
–             woensdag 26 augustus tuinconcert Odayin Trio
–             donderdag 27 augustus spelletjesmiddag vanaf 13.00 uur (alle leeftijden, vrij inloop)
–             vrijdag 28 augustus Filmclub Can you ever forgive me
–             woensdag 2 september tuinconcert Christian Sanders
–             donderdag 3 september spelletjesmiddag vanaf 13.00 uur (alle leeftijden, vrij inloop)
–             vrijdag 4 september eten = ontmoeten
–             woensdag 9 september tuinconcert Duo Clazzi
–             donderdag 10 september spelletjesmiddag vanaf 13.00 uur (alle leeftijden, vrij inloop)

Meer informatie

Je kunt bellen naar 026 – 362 89 59 of mailen naar [email protected].

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden