Enthousiaste ontvangst van toekomstplan Willemeen

Foto: wikipedia

De vrijwilligers van jongerencentrum Willemeen hebben, samen met de jongerenwerkers en het management van Rijnstad, een toekomstplan voor Willemeen gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders nam dit plan deze week in ontvangst en keurde het onlangs goed. Het is een toekomstplan waarbinnen zowel cultuur als welzijn goed tot hun recht komen.

Onrust begin van dit jaar

Aan het begin van dit jaar ontstond onrust omdat het college van mening was dat jongerencentrum Willemeen niet voldeed aan de voorwaarden voor de subsidie. Het college vond onder meer dat meer jongeren zouden moeten worden bereikt. Dat wordt in het nieuwe plan gewaarborgd. Naar verwachting zal Willemeen met het nieuwe planeen bredere groep jongeren beter gaan bereiken.

Veilige plek

Wethouder Louwers (welzijn): “Het is mooi om te zien met hoeveel inzet en gedrevenheid dit plan tot stand is gekomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Willemeen de plek is en blijft waar jongeren hun eerste schreden doen op een echt poppodium. Maar zeker ook de plek die jongeren een veilige en beschermde leer- en ontwikkelomgeving biedt. Een plek waar zij zich thuisvoelen en gezien en gehoord worden, met muziek als middel. Dat willen we bieden aan zoveel mogelijk jongeren om te zorgen dat zij mee kunnen doen in de samenleving en te voorkomen dat zij uitvallen.”

Muziek verbindt

Wethouder Hans de Vroome: “Met het plan dat er nu ligt gaat Willemeen een bredere groep jongeren bereiken dan tot nu toe het geval was. De vrijwilligers hebben de afgelopen tijd ook overtuigend laten zien dat zij dat kunnen. Willemeen heeft veel potentie en mogelijkheden om jongeren te betrekken en te bereiken. Muziek verbindt. Ik zie in het toekomstplan Willemeen meer dan voldoende mogelijkheden om de verschillende subculturen te bereiken en ook om meer jonge makers een plek te geven waar zij zich als artiest kunnen ontwikkelen. Er wordt volop ingezet op talentontwikkeling. Hiermee breidt Willemeen de belangrijke rol die zij heeft in de Arnhemse samenleving verder uit”.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden