Cursus rozenkruis en Gnosis, een innerlijke verkenning

Foto: Internationale school van het gouden Rozenkruis

Op dinsdagavond 24 en op vrijdagmorgen 27 september 2019 start de cursus ‘Rozenkruis en Gnosis, een innerlijke verkenning’.

De cursus wordt georganiseerd door de Internationale School van het Gouden Rozenkruis in haar regionaal centrum aan de Velperweg 58 te Arnhem. Aanvangstijd: dinsdagavond om 20.00 uur, vrijdagmorgen om 10.00 uur.

Gnostieke wijsbegeerte

Wie zijn wij? Wat is onze ware identiteit? Waar liggen de wortels van ons bestaan? Tijdens de verkenningen trachten we ons eigen wezen te doorgronden met behulp van de gnostieke wijsbegeerte.
Gnosis wordt wel verklaard als de diepere kennis in mens, wereld en godsdienst, die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: Gnosis is een kracht of een licht dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde. Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die daarvoor ontvankelijk zijn.

Spirituele identiteit

Tijdens de eerste acht bijeenkomsten gaan we op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit. Zo’n zoektocht is een weg van verkenning, van ontdekking en van verwondering. De negende bijeenkomst zal plaatsvinden op het conferentieoord Renova te Bilthoven begin februari 2020.

Thema’s:

• De mens is meer dan zijn fysieke verschijning.
• De tweevoudige mens: sterfelijk naar deze natuur, maar goddelijk naar zijn geestelijke natuur.
• Wat wordt er in dit kader bedoeld met de overbekende termen: lichaam, ziel en geest ?
• Bestaat reïncarnatie en zo ja: wat reïncarneert er dan en waartoe?
• Waar staat de wedergeboorte van de ziel voor op haar weg naar transfiguratie, de uiteindelijke verbinding met de Geest?
• Hoe vindt de mens het voor hem bedoelde pad van geestelijke wording in een tijd die gedomineerd wordt door snel wisselende en intensieve materiële ontwikkelingen, waardoor wij de onbekende helft van onszelf vergeten zijn!

Kosten en informatie

Kosten : € 50,- inclusief informatiemap en de kennismakingsdag op Renova met lunch.
Voor meer informatie: 023-5186185 tijdens kantooruren di t/m vrij of middels het contactformulier.
Voor meer informatie: www.rozenkruis.nl/Arnhem

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden