“Voor sommige jongeren voelt het elke dag als Blue Monday”

Foto: Linelle Deunk

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf jongeren te maken krijgt met een depressie. Om het taboe te breken neemt Stichting Rijnstad het initiatief om in samenwerking met zorg- en welzijnsinstanties in Arnhem het thema depressie onder jongeren bij het grote publiek onder de aandacht brengen.

Vanaf 2 februari schenken zij met een (voornamelijk digitaal) interactief programma drie weken lang de aandacht aan het herkennen en bespreekbaar maken van mentale kwetsbaarheid.

Rode draad

De rode draad van het programma, gericht op zowel jongeren, professionals en ouders, is de buitenlucht-expositie OPEN over depressie die op het Audrey Hepburnplein door wethouder Martien Louwers zal worden geopend. Deze expositie van Stichting Open Mind bestaat uit zuilen met persoonlijke portretten en verhalen van jongeren die ons vertellen hoe zij hun depressie ervaren, hoe ze hiermee omgaan en wat hun omgeving daarin betekent.

Verhaal over depressie openlijk delen

Dat de expositie vanwege de geldende maatregelen minder bekijks zal hebben maakt het initiatiefnemers niet uit. “Juist in die leegte van de stad, een aanblik die dit tijdperk woordeloos uitbeeldt, willen we die dappere gezichten laten zien die hun verhaal over depressie openlijk delen, juíst ook voor die eenling op straat,” aldus Joke Wisseborn, directeur-bestuurder bij Rijnstad. Ook wijst Wisseborn erop dat de aandacht voornamelijk ligt op een bijbehorend programma dat
voornamelijk online zal plaatsvinden.

Sleutel voor openheid

Uit de online overleggen met de betrokken instanties zijn de meningen unaniem het erover eens: de sleutel voor openheid ligt in de kwetsbaarheid van herkenbare, eerlijke verhalen. En dus vullen de organisaties een programma met niet enkel experts en zorgprofessionals maar vooral ook met ervaringsdeskundigen. “Het programma volgt,” vertelt Wisseborn, “maar dit is de dag dat we de vooraankondiging naar buiten brengen, want de realiteit is dat het voor veel te veel jongeren elke dag Blue Monday is.”

Meer informatie

Op 22 januari zal meer informatie over OPEN over depressie en het bijhorende programma worden bekend gemaakt.
Kijk op stichtingopenmind.nl/open voor meer informatie.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden