Verhalen bij de Buren wint GGZ Herstelspecial

GGZHerstelspecial.2019
Foto: GGZ Herstelspecial

Verhalen bij de Buren, onderdeel van beweging Meet This van Rozet, wint de GGZ Herstelspecial 2020. Verhalen bij de Buren is een platform bestaande uit mensen die GGZ Geestelijke gezondheidszorg ervaringskennis hebben en/of naaste zijn.

Zij zetten theater in om stigma in de GGZ en herstel bespreekbaar en bewust te maken.

Initiatief van VGZ

De GGZ Herstelspecial is een initiatief van VGZ. De online uitreiking was op dinsdag 10 november. Jury commentaar: “Deze inzending viel ons met name op doordat het inspeelt op de huidige situatie rondom COVID-19 met de 1,5 meter afstand kostuums. Heel erg inventief om dit te verwerken in de uitvoering van jullie ideeën.”
In de GGZ zijn er steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex-) cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. In samenwerking met MIND reikt de GGZ jaarlijks de

Meet This

Meet This is een project van Rozet dat zich richt op inclusie, diversiteit en ontmoeting. De ontmoetingen vinden plaats met behulp van diverse kunstdisciplines en richten zich op mensen met en zonder (psychische en/of fysieke) aandoeningen. Zichtbaarheid en een veerkrachtige samenleving zijn hierbij sleutelwoorden.
Gedurende 2020 maar met name 2021 zullen zichtbare activiteiten bijdragen aan ontmoetingen tussen mensen, via kunst.

Verhalen bij de Buren

Verhalen bij de Buren is ook onderdeel van Meet This. Zij zetten zich in, door middel van theater, om stigma en herstel niet alleen bespreekbaar te maken maar ook bewuster te maken. Verhalen bij de Buren heeft twee workshops. Eén voor professionals werkzaam binnen het publieke domein (Jouw verhaal, mijn verhaal) en één voor mensen met GGZ klachten en hun naasten (Help, ik herstel). Alle spelers en workshopbegeleiders hebben zelf GGZ ervaringskennis.

Wat gaan we doen met de prijs?

Met de komst van Corona zijn de stigma’s niet verdwenen. Door de Covid-19 maatregelen zijn alle vormen van theater aan banden gelegd. Verhalen bij de Buren wil de workshops digitaal toegankelijk maken. Zowel professionals als cliënten en naasten kunnen dan nog steeds van de workshops gebruik maken. Verhalen bij de Buren wil met de prijs haar plannen voor een theatrale vorm met 1,5 meter kostuums verder uitwerken. Dat houdt in interactief straattheater dat gebruik maakt van de ervaringen van de 1,5 meter maatschappij om stigma en herstel bespreekbaar en bewuster te maken.
Met het prijzengeld wil Verhalen bij de Buren zich verder richten op het door ontwikkelen van het platform voor alle kunstdisciplines. 

Niet de enige winnaars in Arnhem

Naast Verhalen bij de Buren is ook Stichting de Bagagedrager één van de winnaars van de GGZ Herstelspecial. Ook deze stichting is actief in en rondom Arnhem. Dat laat maar zien dat stigma en daarmee kwaliteit van leven als thema een belangrijke rol speelt in Arnhem.

Voor en door GGZ-instellingen

Initiatieven die zich richten op herstel van GGZ-cliënten worden niet gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet waardoor ze afhankelijk zijn van subsidies. VGZ pakt samen met MIND haar maatschappelijke rol. Samen zetten ze herstel, eigen regie en herstel ondersteunende zorg in de GGZ op de kaart door het uitreiken van de GGZ Herstelspecial. Dit is een geldprijs waarmee om herstelinitiatieven  te steunen zodat zij herstelondersteuning kunnen blijven bieden. De geldprijs wordt bijeengebracht door GGZ-instellingen die van elke ingekochte dbc* van Coöperatie VGZ één euro afdragen. Dat maakt samen een mooi bedrag wat wordt verdeeld onder de ingediende herstelinitiatieven.
*(dbc staat voor diagnose behandel combinatie. Een dbc-zorgproduct is het geheel van consulten, onderzoeken en behandelingen die een patiënt gemiddeld ondergaat in een ziekenhuis bij een bepaalde diagnose. Er zijn ongeveer 4.500 dbc-zorgproducten.)

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden