Coronaregelingen voor ondernemers in grensstreken

Van der Molen
Foto: CDA

Coalitiepartij CDA wil dat er uiterlijk 1 juli een oplossing komt voor ondernemers die in de grensstreek werken. Dit omdat ze daardoor net buiten de corona-regelingen van de overheid vallen.

Het gaat dan om Nederlandse ondernemers die in België of Duitsland wonen, maar in Nederland hun brood verdienen.

Door woonlandbeginsel uitgezonderd

Deze Nederlandse ondernemers zijn door het woonlandbeginsel uitgezonderd van een deel van de zogenoemde Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Ze kunnen wel een lening bedrijfskapitaal krijgen, maar geen uitkering levensonderhoud. Die laatste is een gift die zij niet hoeven terug te betalen.

Nu nergens aanspraak maken op uitkering

CDA-Kamerleden Harry van der Molen en Hilde Palland roepen het kabinet op hierover zo snel mogelijk om de tafel te gaan met buurlanden Duitsland en België. De haast is zodat er een oplossing komt voor circa 3.500 ondernemers in de grensstreek. De verschillende regelingen zijn nu niet genoeg geharmoniseerd, waardoor zij nu nergens aanspraak maken op een uitkering.
Van der Molen: “Deze ondernemers hebben net zo goed recht op ondersteuning als alle andere, maar vallen nu tussen wal en schip. Dit voorbeeld geeft maar weer aan hoe belangrijk het is om de gevolgen van nieuwe wetten in beeld te hebben voor Nederlanders die in de grensstreek wonen en werken.”

Ondernemers
Palland

Verzoek aan de Kamer

Op 9 juli heeft de Kamer geconstateerd dat coronaregelingen voor ondernemers in Nederland, België en Duitsland niet zijn geharmoniseerd. Hierdoor zijn er grensondernemers die noch voor een uitkering in Nederland, noch voor een uitkering in het woonland in aanmerking komen en tussen wal en schip vallen. De Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met België en Duitsland om de situatie voor grensondernemers te verbeteren. Ook verzoekt de Kamer de regering voor 1 juli 2020 over de uitkomsten daarvan te informeren.
Dit verzoek was ondertekend door Van der Molen en Palland.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden