Dienstverlening Stichting Welzijn Ouderen Arnhem gefaseerd opgestart

Foto: SWOA

Als gevolg van de versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus, herstart Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) een deel van haar dienstverlening. De dienstverlening wordt gefaseerd opgestart.

“De komende tijd gaan we aan de slag om onze diensten op een zo veilig mogelijke manier en volgens de richtlijnen van het RIVM op te starten,” aldus Bea Schouten, directeur-bestuurder bij SWOA.

Per 1 juni

Per 1 juni start SWOA met huisbezoeken, een-op-een contacten en FIER, dagbesteding op maat. Wanneer dit loopt starten ontmoetingen en wijkactiviteiten. Doel is om alle genoemde activiteiten uiterlijk eind juni weer op de rit te hebben. “Uiteraard onderzoeken we ook de mogelijkheden voor de diensten die nog niet kunnen starten, zoals AutoMaatje en de PlusBus,” zegt Bea. “Maar voor nu kijken we eerst naar wat al wél kan.”

Behoefte aan face-to-face contact

De afgelopen weken richtte SWOA de dienstverlening op een andere manier in, door onder andere telefonisch contact en thuis aan de slag pakketjes. In goed overleg met gemeente Arnhem is nu besloten om de reguliere dienstverlening te hervatten, zij het in een iets ander jasje. Bea: “We merken dat onze voornaamste doelgroep, oudere inwoners van Arnhem, echt c. Daarom maken we de keuze om op een verantwoorde manier weer te starten.” Dat verantwoord starten gebeurt door het volgen van opgestelde protocollen. Daarvan zijn (vrijwillige) medewerkers en deelnemers op de hoogte gebracht. Bea: “We hopen in deze rare tijden voor zoveel mogelijk Arnhemmers weer wat meer te kunnen betekenen.”

Meer informatie

Meer informatie over SWOA’s benadering van de dienstverlening tijdens corona en alle protocollen, vind je hier.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden