Gemeente Arnhem versterkt regie voor veiligheid en leefbaarheid

okt 07 2023, 17:31 Gemeenteberichten
veiligheid en leefbaarheidgemeentearnhem
De uitvoering krijgt deze vier jaar een flinke kwaliteitsslinger omhoog, is in Arnhem het devies voor veiligheid en leefbaarheid. De gemeente neemt extra mensen in dienst en intensiveert de samenwerking met zowel de partners uit de veiligheidskringen als met de werelden van onderwijs, zorg, economie en dienstverlening.
Dit zegt het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2027 (IVP)*, waarmee Arnhem de Week van de Veiligheid 2023 inluidt.
Burgemeester Marcouch over de verhoogde inzet: "Onze bewoners in de wijken van Arnhem-Oost lijden pijn door een tekort aan schoon, heel en veilig. Hoe meer wij doen voor veiligheid, des te beter werkt dat voor hun leefbaarheid."
*Het veiligheidskader IVP kent zes prioriteiten. Als kadernota begint de tekst met wijkveiligheid en vervolgt met zorg en veiligheid. Daarna komen ondermijnende criminaliteit en digitale criminaliteit aan bod, gevolgd door openbare orde en sociale onrust. Het IVP besluit met de jeugdaanpak.

Coördinatoren Overlast en Zorg

Voor de wijkveiligheid als eerste prioriteit ligt de vacature klaar voor de eerste Arnhemse regisseur overlast die gaat bewerkstelligen dat buurten per hotspot ‘schoon, heel en veilig’ worden en de positie krijgt om overlastgevers te stoppen. De overbewoning van panden en andere gevaarlijke situaties in huis beëindigt de nieuwe functionaris met het ‘interventieteam Panden’. Branchering, integriteitsonderzoeken, vergunningsvoorwaarden en de controles helpen daarbij.
Marcouch: "Wij hebben met ons allen al enorm veel werk verzet. Ik vertrouw erop dat onze samenwerking tegen overlast gaat lijken op onze samenwerking in de pedagogische wijk, waarin wij met ons allen bij onderwijs, zorg en welzijn doen voor de nieuwe generatie wat ouders in hun eentje niet kunnen in achtergestelde wijken."
De nieuwe coördinatoren Overlast en Zorg werken voor de prioriteit zorg en veiligheid bij het veiligheidshuis, om zwaar huiselijk geweld en andere ernstig vergrijpen op te pakken. Volgens de methode van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) zoeken zij uit wat per persoon nodig is aan hulp, begeleiding, vorming en controle. Marcouch: "Vergeet onze samenwerking met de re-integratie officier jeugd niet, want we willen ook de jongeren uit detentie effectief reïntegreren."

Controle

De inspanningen tegen ondermijnende criminaliteit beogen criminelen uit Arnhem te houden. Door hen vergunningen en andere faciliteiten te ontzeggen, voorkomt Arnhem dat onder meer de zorg in criminele handen komt. Bibob-onderzoek naar hun gedrag helpt. Dus de gemeente Arnhem stelt een extra onderzoeker aan, want naast vestigingsvergunningen worden nu ook zorgcontracten onderzocht. Daarnaast worden branches en panden met grote regelmaat gecontroleerd door een breed interventieteam van politie en handhaving, waar zo nodig ook douane, inspecties en belastingdiensten aansluiten. In 2022 zijn in Arnhem zodoende 30 illegale hennepplantages geruimd, 20 harddrugslocaties opgerold en 20 panden gesloten.
Tegen gedigitaliseerde criminaliteit, de vierde prioriteit, worden vooral ook ouderen, jongeren en het MKB getraind om hacking, phishing, whatsappfraude en sextortion vóór te zijn en de oudste generatie wegwijs te maken.
Ook openbare orde krijgt versterkte coördinatie, want juist in tijden van sociale onrust blijft Armhem gastvrij voor evenementen, demonstraties en uitgaansgelegenheden, in samenwerking met tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Radicalisering, gerubriceerd onder de vijfde prioriteit, blijft een punt van zorg.

Jeugd

De Jeugdaanpak werkt met de methode van de pedagogische wijk, die jongeren vanaf wieg tot eerste baan opvoedt: naast thuis ook op straat, school, sportveld en werkplek; met wijkagenten, straatcoaches, docenten, jongerenwerkers, sporttrainers en sociale ondernemers. Zicht op Ondermijning telt 1.770 jongeren met een hoog risicoprofiel voor drugscriminaliteit in Arnhem, terwijl in de stad 284 criminelen zijn uit een netwerk van 484 mensen die elk met 21 incidenten worden geassocieerd (Beke, 2022), daarom doet Arnhem er alles aan om ervoor te zorgen dat jongeren niet worden meegetrokken, maar op school vaardigheden ontwikkelen die hen uitzicht bieden op eerlijke manieren om geld te verdienen.
Marcouch: "Wij hebben onderwijs en zorg nodig voor veiligheid en leefbaarheid. En omgekeerd. Want hoe wij ook ons best doen voor deugdelijk onderwijs, mooie woningen en schone lucht, zonder veiligheid werkt niets. Wij doorbreken de cirkel met de buurt. 'It takes a village to raise a child', zeggen de Afrikanen."

Politie en justitie versterkt

Sinds het Rijk de aanpak Preventie met Gezag van Arnhem steunt, worden in Arnhem ook politie en justitie versterkt. De politie heeft een nieuwe jeugdagent voor de criminele aanwas, het OM heeft zes mensen erbij, waaronder een zaakofficier en een criminoloog. Met de rechtbank onderzoekt de gemeente of het zinnig is om in Arnhem wijkrechtspraak te introduceren als bijdrage voor weerbare buurten tegen criminaliteit.