Bijverdienbeloning nu ook voor jongeren in Arnhem

jun 12 , 12:03 Gemeenteberichten
bijverdienbeloninginput
De gemeenteraad stemde gisteren met 33-1 stemmen in met een voorstel dat ervoor zorgt dat ook jongeren tot 27 jaar deel kunnen nemen aan de Proef Bijverdienbeloning.
Binnen deze proef ontvangen Arnhemmers met een deeltijdbaan en een uitkering sinds juli 2023 naast bijstand een bijverdienbeloning van maximaal €1.200 per half jaar. Hiermee worden mensen met een deeltijdbaan en bijstand beloond voor hun inzet en gestimuleerd om meer te gaan werken.
Wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks: "De bijverdienbeloning is veel meer dan alleen een extra bedrag op je bankrekening. Het geeft mensen vertrouwen dat als ze meer gaan werken ze daar ook aan overhouden. En het is waardering en erkenning voor het werk dat zij doen. Mooi dat de gemeenteraad het eens is dat dit ook voor jongeren niet anders hoort te zijn. Het is verre van eenvoudig als je in de bijstand zit en in deeltijd wil gaan werken. De landelijke regels zitten je meer tegen dan ze meehelpen. Met de bijverdienbeloning maken we dat lokaal juist veel makkelijker. Gelukkig nu ook voor jongeren, die dat net zo verdienen als ieder ander."

Voorloper op landelijke regelgeving

Sinds de start van de proef doen al 593 inwoners boven de 27 jaar mee. In maart 2024 is de bijverdienbeloning voor het eerst uitbetaald. Door met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 ook jongeren tot 27 jaar mee te nemen met de proef komen daar nog eens zo’n 86 inwoners bij.
Bij de start van de Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk gaf het college al aan de regeling ook voor jongeren verder uit te werken. Om de jongeren mee te kunnen laten doen moest de re-integratieverordening worden aangepast. De gemeenteraad stemde gisteren in met de wijziging. Nu de deeltijdbeloning vanaf 18 jaar definitief wordt ingevoerd loopt de gemeente voor op landelijke ontwikkelingen. Dat is vaker het geval in Arnhem, zoals het niet meenemen van jongeren bij de kostendelersnorm en het niet toepassen van de wettelijke zoektermijn voor jongeren. Zoals het er nu uitziet kunnen jongeren in heel Nederland vanaf 1 januari 2025 onder de Participatiewet aanspraak doen op ‘wettelijke vrijlatingen’, wat inhoudt dat jongeren in de bijstand die deeltijd werken daar meer aan overhouden. Arnhem voert dat nu lokaal alvast in.

De bijverdienbeloning in Arnhem

De bijverdienbeloning is voor mensen in de bijstand een mooie reden om meer in deeltijd te gaan werken. Veel mensen kiezen nu niet voor betaald werk vanuit de bijstand, omdat ze zorgen hebben over wat dit voor toeslagen betekent of omdat ze er niet veel op vooruitgaan en daardoor met grote geldzorgen te maken krijgen. De bijverdienbeloning neemt deze drempels weg. De proef in Arnhem loopt 2 jaar, van 1 juli 2023 tot 1 juli 2025. De hoogte van de bijverdienbeloning hangt in Arnhem af van de hoogte van de inkomsten uit de deeltijdbaan en bestaat uit een vast bedrag van €100, €600 of €1200. Hoe hoger de inkomsten, hoe hoger de bijverdienbeloning. Het bedrag wordt iedere zes maanden overgemaakt en hoeft niet steeds opnieuw aangevraagd te worden. Arnhemmers in de bijstand geven maandelijks hun inkomsten door, op basis hiervan wordt de bijverdienbeloning automatisch berekend.