Besloten voor uitbreiding van drie woonwagen locaties

jul 04 , 9:30 Gemeenteberichten
woonwagenoudheidpixabaytrailer 4150636 1280
Het college van B en W heeft besloten over uitbreiding van drie woonwagen locaties. In totaal wordt het aantal woonwagen plaatsen in Arnhem met veertien plekken uitgebreid.
De plaatsen zijn verdeeld over drie locaties aan de Merwedestraat, Bethaniënstraat en Gelderse Rooslaan. Met deze nieuwe plaatsen wordt een volgende stap gezet in het zorgen van woonruimte voor een specifieke groep dringend woningzoekenden, namelijk de kinderen en familie van woonwagenbewoners.

De besluiten

De afgelopen jaren zijn er veel gesprekken gevoerd met bestaande en mogelijk nieuwe bewoners, de huurdersvereniging voor woonwagenbewoners en de corporaties die voor het beheer en het onderhoud van de locaties verantwoordelijk zijn. Na een periode van onderzoek en voorbereiding zijn er nu drie besluiten genomen over de uitbreiding van het aantal standplaatsen voor woonwagenbewoners in Arnhem. Zowel op de woonwagen locatie aan de Bethaniënstraat als aan de Merwedestraat is beoogd dat er zes standplaatsen bij komen, allemaal met een totale oppervlakte van 200 vierkante meter. Bij de locatie aan de Gelderse Rooslaan is het plan dat er twee standplaatsen bij komen, met elk een totale oppervlakte van 135 vierkante meter. Op de standplaatsen is ruimte voor een woonwagen en, wanneer gewenst, een berging.
Wethouder woonwagenzaken Mark Lauriks: “Er is een lang en ingewikkeld proces aan deze besluiten voorafgegaan. Met deze besluiten krijgen bewoners duidelijkheid van het college: we gaan definitief voor deze uitbreidingen. Dat is iets waar ze al zo lang op wachten. Hiermee geven we uiting aan onze plicht de woonwagen cultuur in onze stad te beschermen.”

Volgende stappen

De bewoners zijn geïnformeerd over de besluiten. Wanneer gewenst worden er met hen ook gesprekken ingepland om de besluiten verder toe te lichten en vragen te beantwoorden. In het najaar van 2024 worden overeenkomsten voor vaststelling per standplaats opgesteld, waarin afspraken vastgelegd worden. Na de zomer wordt er gestart met het doorlopen van de stappen die nodig zijn voor het wijzigen van een omgevingsplan. Daarnaast worden de voorbereidingen gestart voor de grondexploitaties. Deze moeten vervolgens door de gemeenteraad vast worden gesteld. Een grondexploitatie brengt de kosten en opbrengsten van een gebiedsontwikkeling in kaart. Uiteindelijk moet dit leiden tot het opleveren van de gronden door de gemeente, het overdragen aan de corporaties, het inrichten van de standplaatsen en uiteindelijk het verhuren van huur-woonwagens aan de woonwagenbewoners.