Arnhem goed op weg met minder CO2-uitstoot in 2023

Foto: Pixabay

Arnhem heeft als eerste grote gemeente van Nederland het CO2-certificaat niveau 4 behaald op de CO2-prestatieladder. Daarmee klimt de gemeente een trede op deze ladder.

Van keuringsinstituut TÜV ontvingen arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor, Sportbedrijf Arnhem en gemeente Arnhem een officieel certificaat voor niveau 4 van de zogeheten CO2-prestatieladder.

Eerste grote gemeente met niveau 4

Arnhem is hiermee de eerste grote (100.000+) gemeente van Nederland met niveau 4 van de CO2-prestatieladder. Het bevestigt dat Scalabor, Sportbedrijf en de gemeente grote stappen zetten om de uitstoot van CO2 in hun bedrijfsvoering terug te brengen. Arnhem is de eerste 100.000+ (grote) gemeente die zo’n certificaat ontvangt en ligt op koers om de CO2-uitstoot in 2023 met veertig procent te reduceren ten opzichte van 2018.

CertificaatCO2

De CO2-prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van COen kosten. Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, zien dit terug als een investering die zich terugverdient in lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.
Van niveau 1 tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Het certificaat, dat hoort bij niveau 4, laat zien dat de gezamenlijke inspanningen een goed resultaat opleveren op het gebied van de energie- en klimaatambities. De ambities en concrete maatregelen zijn terug te vinden op: www.arnhem.nl/klimaatplan.

Op koers met CO2-reductie

Jan van Dellen, wethouder Bedrijfsvoering: ‘’We hebben in Arnhem hoge energie- en klimaatambities. We zijn ontzettend blij dat we dit certificaat mogen ontvangen, maar het verbaast ons niet. We vinden het belangrijk om onze stad zo snel mogelijk te verduurzamen en dat alle Arnhemmers kunnen overstappen naar schone energie. Wij hebben daarin als Scalabor, Sportbedrijf en gemeente een voorbeeldfunctie. Het verminderen van de CO2-uitstoot doen wij onder andere door lagere elektriciteitsverbruik in de panden, minder aardgas en stadsverwarming bij panden, verduurzaming van het wagenpark en minder gereden kilometers doelgroepenvervoer. Het is belangrijk dat we nu doorpakken in het reduceren van de CO2-uitstoot.”

Concrete ambitie

De concrete ambitie is om in 2023 veertig procent CO2-reductie gerealiseerd te hebben ten opzichte van 2018. Op basis van de halfjaarlijks gemeten CO2-footprint en de geplande maatregelen constateren de organisaties dat ze op koers liggen om deze doelstelling te halen.
Scalabor, Sportbedrijf en de gemeente hebben de ambitie om in 2023 gecertificeerd te worden op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, niveau 5.
Zie ook: www.co2-prestatieladder.nl.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen