Gemeenteraad stelt Begroting 2022 nagenoeg ongewijzigd vast

Gemeenteraad
Foto: Gemeente Arnhem

Op woensdag 10 november stelde de Arnhemse gemeenteraad de Begroting 2022 vast. Er werden daarnaast diverse amendementen en moties aangenomen, maar die leidden niet tot grote financiële wijzigingen.

Door de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis heeft de gemeenteraad eraan bijgedragen dat Arnhem sterker uit de crisis komt. Zo helpt zij meer Arnhemmers aan werk. Overal in de stad worden steeds meer maatregelen voor klimaatadaptatie zichtbaar. De gemeente investeert in de jeugd en in de stad. Dat is mogelijk omdat de financiële positie van Arnhem is verbeterd.

Flink investeren

Arnhem gaat flink investeren in de leefbaarheid van de stad. Bijvoorbeeld met de Arnhem-Oost aanpak. Daarmee kiest de gemeente voor een grootschalige samenhangende aanpak van stadsvernieuwing, waarbij de woningbouwplannen en de verduurzamingsopgave hand in hand gaan om de leefbaarheid van de wijken en de kwaliteit van leven van onze bewoners te verbeteren. Daarbij pakt zij de woningbouw, de leefomgeving en de sociale opgaven integraal aan. De gemeente investeert in de jeugd met een speciaal jeugdfonds. Met als doel dat alle Arnhemse kinderen en jongeren dezelfde kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen, om ze een stabiele en gezonde basis te geven zodat ze in veiligheid en vrijheid kunnen leven. Arnhem investeert in duurzaamheid, cultuur, bereikbaarheid, veiligheid, armoede bestrijden. Ook blijft Arnhem als sportstad op de kaart zitten.

Financiële positie is solide

De totale uitgaven in 2022 zijn begroot op € 818 miljoen. € 214 miljoen daarvan wordt rechtstreeks in de wijken uitgegeven, de overige € 604 miljoen komt voor rekening van de diverse stedelijke programma’s, zoals klimaat en energie, participatie en armoede, economie en zorg. De inkomsten, eveneens € 818 miljoen, komen van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel sluitend. In 2021 verwacht de gemeente een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 17,9 miljoen. De financiële positie van de gemeente blijft solide: de weerstandsfactor loopt op naar 1,5 in 2025, het solvabiliteitsfonds groeit naar € 33 miljoen aan het einde van 2025.
Meer informatie over de begroting vindt u op de website financien.arnhem.nl.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden