200 nieuwe woningen op sportpark Malburgen-West

Foto: Gemeente Arnhem

Bijna tweehonderd woningen op oud sportpark Malburgen-West komen erbij. De natuurinclusief gebouwde buurt krijgt een mix van sociale huur, middenhuur en koopwoningen.

Dat zijn 196 woningen totaal, 26 woningen meer dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Stedenbouwkundige plan

In de hoek van de Gelderse Rooslaan en de Eldenseweg, het oude sportpark Malburgen-West, komen 196 woningen. 90 daarvan komen in de Mandelatoren, tegen de dijk aan. De overige 106 in lage appartementsgebouwen en woningen met tuin op het Sluiseiland. Dat staat in het aangepaste stedenbouwkundige plan dat het college van B en W heeft vastgesteld. Het zijn 26 woningen meer dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Ook plek voor vogels, vleermuizen en bijen

Het nieuwe plan past binnen het bestaande bestemmingsplan, dat al uit 2011 dateert. Behalve het aantal woningen zijn er nog andere wijzigingen in de nieuwe plannen opgenomen. Zo wordt er natuurinclusief gebouwd. Dat betekent dat volop plek wordt gereserveerd voor insecten en vogels. De straatverlichting wordt zo aangelegd dat zij er geen last van hebben. Zo worden nestkasten, vleermuiskasten en bijenstenen in de bebouwing geïntegreerd. Ook komen er natuurvriendelijke oevers. Dat betekent dat er geen strakke kade is aan de waterkant, maar dat de oever schuin overgaat in het water. Op die manier is er veel ruimte voor insecten, waterdieren en (water)planten.

Grote behoefte aan woningen

Wethouder Ronald Paping: “Goed om te zien dat we vaart maken met het bouwen van nieuwe woningen. Zowel koop, als sociale huur en middenhuur. Daar hebben de Arnhemmers een grote behoefte aan. Het is een veelzijdig en mooi plan met aandacht voor wonen én groen. We bouwen meer woningen dan eerder de bedoeling was én we hebben tegelijkertijd aandacht voor natuur en groen in de nieuwe buurt.”

Nieuwe boomsoorten

De bouwplannen betekenen dat er bomen worden gekapt. Voor een deel wordt dat gecompenseerd door nieuwe aanplant. Het bestaande bos tussen de nieuwe buurt en de Eldenseweg wordt verbeterd. Er worden enkele zieke bomen gekapt, waardoor er meer ruimte ontstaat voor lage begroeiing en kruiden. Ook worden er nieuwe boomsoorten aangeplant zodat het bos meer divers wordt en het riet aan de oevers ruimte krijgt om te groeien. Een aantal populieren wordt gekandelaberd, waardoor ze voor spechten een aantrekkelijke verblijfsplek worden. Daarnaast worden alle erfafscheidingen gemaakt van stevige groene hagen en krijgen de bergingen bij de woningen groene daken.
Op het binnenste deel van het Sluiseiland komt een speelplek met een grote buurtpicknicktafel, omgeven door een wadi voor regenwaterafvoer. Aan de waterzijde van het eiland komt een vlonder, zodat bewoners prettig aan het water kunnen zitten.

Wijkplatform blij met de plannen

Het wijkplatform Malburgen-West is bij het maken van de plannen betrokken en hebben input en feedback gegeven. Ze zijn tevreden over het proces en blij met het uiteindelijke plan. Zo krijgt bijvoorbeeld de Mandelatoren op verzoek van de wijkbewoners een eigen in- en uitrit aan de Gelderse Rooslaan. Bij het verder uitwerken van dit stedenbouwkundig plan naar bouwplannen en inrichtingsplannen wordt het wijkplatform opnieuw betrokken. De bouw zal op zijn vroegst starten in de eerste helft van 2022.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen