Overeenkomst AZC Elderhoeve met vier jaar verlengd

Foto: Gemeente Arnhem

Het college van burgemeester en wethouders gaat de overeenkomst met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor de azc-locatie in Elden met vier jaar verlengen. Na drie jaar zal er opnieuw een evaluatie plaatsvinden om te bezien of er opnieuw een verlenging noodzakelijk is.

Met dit besluit reageert het college positief op het verzoek van het COA om deze opvanglocatie langer open te houden.

Noodzaak en urgentieAZC Elderhoeve

De huidige overeenkomst voor de locatie Elderhoeve loopt tot april 2021. Door met vier jaar te verlengen kunnen asielzoekers in ieder geval tot 2025 van deze opvanglocatie gebruik maken. Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp: “De noodzaak en urgentie om mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld op te vangen is voor het college een belangrijk argument om te besluiten om deze locatie langer open te houden. Bovendien is er niet direct een andere geschikte locatie in Arnhem voorhanden. Verder blijkt uit de evaluatie die is uitgevoerd dat de leefbaarheid in Elden niet noemenswaardig onder druk is komen te staan. Uiteraard realiseert het college zich dat dit besluit niet bij iedereen in goede aarde valt. Maar alles overwegende is dit volgens ons het juiste besluit.”

Verbeterpunten

Het college ziet nadrukkelijk enkele verbeterpunten weggelegd voor de komende periode. Zo wil het college, in overleg met de wijk, de communicatie over het azc verbeteren. Na een veelbelovend begin bij de start van het AZC, was de communicatie erover in het verval geraakt. Verder wordt werk gemaakt om de ervaren overlast zoals rommel op straat en gevaarlijk verkeersgedrag aan te pakken. Dat laatste kan, bijvoorbeeld, door verkeers- en fietslessen te geven aan de bewoners van het azc. En tot slot wordt gekeken hoe er meer ontmoetingen en contact tussen de wijk en het azc kunnen plaatsvinden. Dat was een wens die uit het evaluatie onderzoek naar voren kwam. Lees meer op de pagina over het AZC Elderhoeve.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden