Ontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk stap dichterbij

Foto: Trilo.wikipedia.nederland

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk naar de gemeenteraad gestuurd. Daarmee is de realisatie van het uiterwaardenpark en circa vierhonderd woningen een stap dichterbij gekomen.

Het ontwerpbestemmingsplan lag al een jaar geleden ter inzage.

Stikstofruimte

Er zijn toen 173 zienswijzen ingediend. De stikstofproblematiek leidde er vervolgens toe dat het proces stil kwam te liggen. Voor dit plan is er inmiddels stikstofruimte beschikbaar, zodat de benodigde vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming kan worden afgegeven. De provincie Gelderland heeft het ontwerpbesluit van die vergunning gepubliceerd.

Prachtig plan

Projectwethouder Roeland van der Zee: “Dit prachtige plan wacht al te lang op uitvoering. Het referendum, waarbij vijfenzestig procent van de Arnhemmers voor het plan stemde, vond al in 2016 plaats. Goed dat we nu weer verder kunnen. Niet alleen krijgen de Arnhemmers er een mooi natuurgebied bij, ook kunnen we aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen. Ook daarbij is veel aandacht voor het groen.”

Stadsblokken-Meinerswijk

Stadsblokken-Meinerswijk wordt een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Het voorziet in een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij de Schuytgraaf, zo groot als bijna zeshonderd voetbalvelden. Tussen het park en de Rijn komen zo’n vierhonderd woningen.

Meer informatie

Het raadsvoorstel en alle bijbehorende stukken vindt onder agendapunt 1.16 in ons Bestuurlijk Informatiesysteem. Meer informatie over het ontwerpbesluit vindt u op de projectpagina Stadsblokken-Meinerswijk.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden