Provincie Gelderland deelde €35 miljoen corona-hulp uit

Foto: Provincie Gelderland

Tot nu toe is er zo’n €35 miljoen aan corona-steun uitgegeven door de Provincie Gelderland. Een groot deel hiervan ging naar de gemeenten, economie, cultuur en toerisme.

De steun is toegezegd om gemeenten, organisaties en bedrijven te helpen de gevolgen van de COVID-19 maatregelen op te vangen.

Noodhulp

Na de afkondiging van de maatregelen tegen het corona-virus maakte de provincie Gelderland €10 miljoen aan noodhulp vrij. Het leeuwendeel ging naar de Gelderse gemeenten. Vervolgens is alsnog €50 miljoen beschikbaar gesteld als overbruggingsgeld voor vitale sectoren. Inmiddels is daarvan €23,5 miljoen uitgekeerd.
De Gelderse economie kreeg meer dan €17 miljoen toebedeeld. Daarvan is veel ingezet voor de ondersteuning van startups van Topfonds Gelderland. Voor de overbrugging van financiële tegenvallers in het Gelders recreatie en toerisme is €4,5 miljoen uitgetrokken. Zo kunnen ondernemers met vouchers kennis en expertise inkopen. De cultuursector ontving €7,5 miljoen om culturele instellingen en organisaties de kans te geven een klein beetje op adem te komen. Verder hebben de binnensteden en dorpskernen hulp gekregen en kreeg openbaarvervoerbedrijven ondersteuning vanwege het stilliggen van het openbaar vervoer.

Steunpakket

Het steunpakket aan gelden en maatregelen is nog niet helemaal ingezet. Na de zomer komt er een invulling van hulp aan sportclubs en -organisaties, dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen, Gelderland Herdenkt en land- en tuinbouw.
Inmiddels werkt de provincie hard aan een herstelprogramma, samen met de partners. Na de zomer zal hier meer over bekend worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden