Extra inzet op voorkomen van en hulp bij schulden

Foto: Pixabay

De coronacrisis treft veel Arnhemmers. De impact is groot. Zeker bij mensen die zich al in een kwetsbare positie bevonden.

Huishoudens die tot voor kort alle eindjes nog net aan elkaar konden knopen, kunnen dat misschien niet meer als aan de tijdelijk coulante houding van schuldeisers een eind komt. Laaggeletterdheid, het niet machtig zijn van de Nederlandse taal, schaamte of sociale isolatie zorgen er soms voor dat de stap naar de hulpverlening niet wordt gezet. Dat moet veranderen. Onder andere daarover gaat de uitvoeringsagenda schulddienstverlening, die het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld.
Met de uitvoeringsagenda schulddienstverlening presenteert de gemeente een uitgebreid pakket aan concrete acties en maatregelen die ervoor zorgen dat schulddienstverlening, van preventie tot nazorg, voor elke Arnhemmer gemakkelijk vindbaar en inzetbaar is.

Mogelijkheden voor renteloos krediet

De gemeente verkent op dit moment de mogelijkheden voor het aanbieden van een renteloos krediet om schulden te herfinancieren en de kosten voor de rente te dekken uit een fonds. Daaraan dragen particuliere organisaties en schuldeisers bij, zo staat in de uitvoeringagenda. Verder wordt extra ingezet op communicatie, zodat inwoners goed weten waar zij terecht kunnen met hun financiële vragen en/of problemen. Richting de ketenpartners en richting schuldeisers wordt ook extra ingezet op communicatie zodat zij inwoners, waarmee zij contact hebben, gericht kunnen verwijzen. Sinds deze maand worden ook gratis budgetchecks aangeboden om mensen inzicht te verschaffen in hun eigen financiële situatie. Die kunnen eventueel hulp bieden in de vorm van een vervolgaanpak op maat. En de proef met schulddienstverlening aan ondernemers wordt geïntensiveerd.

Oog voor kwetsbare groepen

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Tijdige hulp bij financiële vragen of problemen is in deze crisistijd extra belangrijk, zeker bij kwetsbare groepen. We zetten als gemeente in de eerste plaats in op het voorkomen van schulden. Onder andere onze jongeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Het buddynetwerk van Opr€cht kan daar een goede rol spelen. Een tweede spoor is vroegsignalering. Als bij beginnende betalingsachterstanden meteen hulp wordt geboden, kan dat de inwoner veel ellende besparen. Daar waar wel problematische schulden zijn ontstaan helpen we mensen liefst zo snel mogelijk weer aan schuldenvrij toekomstperspectief. Tenslotte zetten we in op nazorg om te voorkomen dat mensen terug vallen.”

Ambitie

De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de visie Schulddienstverlening die de Arnhemse gemeenteraad eerder dit jaar heeft vastgesteld, met daarin een duidelijke ambitie: iedere inwoner schuldenvrij.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden