Werk en inkomen voortaan binnen de wijk geregeld

Foto: Pixabay

Arnhemmers die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering worden met ingang van 1 juni in hun eigen wijk geholpen door een vaste en vertrouwde contactpersoon. Het cluster werk en inkomen van de gemeente is daarvoor grondig gereorganiseerd.

Het cluster is opgedeeld in zes gebiedsteams.

Gebiedsteams

Door de zes gebiedsteams is er een persoonlijkere werkwijze mogelijk. Met elke inwoner die afhankelijk is van inkomensondersteuning van de gemeente, wordt gekeken wat de belemmeringen zijn om aan het werk te kunnen. Ook kijkt de gemeente hoe die kan helpen bij het wegnemen van die belemmeringen.
De gebiedsteams van werk en inkomen gaan de komende tijd een inhaalslag maken. Dat doen ze door in gesprek te gaan met alle Arnhemmers die al lange tijd aan de kant staan en afhankelijk zijn van inkomensondersteuning. Daar kwamen zij in de oude situatie te weinig aan toe. De gebiedsteams werken in de wijk samen met de Sociale Wijkteams, de Teams Leefomgeving en met andere netwerk- en ketenpartners zoals Scalabor en het Werkgever Servicepunt.

Werk is meer dan een salaris

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Het hebben van werk betekent voor mensen vaak meer dan een salaris krijgen. Het vergroot het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en brengt nieuwe sociale contacten met zich mee. In de praktijk blijkt dat mensen die een baan hebben minder problemen ervaren op andere gebieden. Daarom zetten we alles op alles om zoveel mogelijk Arnhemmers aan een baan te helpen. Ik heb er veel vertrouwen in dat dat met de nieuwe werkwijze beter lukt dan voorheen. Dat zal zijn juist omdat we dicht naast de inwoner gaan staan. We kijken dan naar mogelijkheden voor werk. Ook kijken we naar de problemen die mensen ervaren waardoor ze niet aan het werk kunnen. We helpen dan ook bij het oplossen van die problemen.”

Zware klus in Coronatijd

De coronacrisis legt veel extra druk op het cluster werk en inkomen. Er zijn niet alleen meer bijstandsaanvragen. De gemeente is dan extra bezig met de uitvoering van de TOZO-regeling. De reorganisatie is desondanks doorgegaan. Omdat ontstane vacatures al enige tijd niet structureel ingevuld werden heeft de reorganisatie geen banen gekost. Wethouder Louwers: “Heel fijn dat het gelukt is om zo goed als alle medewerkers een plek in de nieuwe organisatie te geven. Behoud van werk is ook voor onze eigen medewerkers heel belangrijk.” Opleiding, training en coaching stoomt de medewerkers klaar voor hun veranderde taken. Zij moeten nu namelijk veel breder naar iemands leefsituatie dan zij gewend waren.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden