Arnhem bindt strijd aan met seksuele intimidatie

Foto: Pixabay

Sissen, nafluiten, uitschelden, vieze gebaren en ongewenste aanrakingen. In Arnhem geeft 63% van de ondervraagde vrouwen aan dit een of meerdere keren te hebben meegemaakt op straat.

Dit blijkt uit recent onderzoek van Upgrade 4 You in opdracht van de gemeente naar seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat.

Iedereen moet zich vrij kunnen voelen

Deze seksuele straatintimidatie maakt vrouwen onzeker, zij gaan bepaalde gebieden mijden of zich anders kleden. Ze worden onvrij. Vooral vrouwen van 14 tot 35 jaar voelen zich onveilig.
Wethouder Martien Louwers (Inclusie) en burgemeester Ahmed Marcouch (Openbare orde en veiligheid) noemen dit probleem: “..zeer ernstig en onacceptabel.” Louwers: “Vrouwen moeten zich op straat en tijdens het uitgaan vrijelijk kunnen begeven en bewegen zonder dat zij lastiggevallen worden. Dit geldt evenzeer voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Iedereen moet zich vrij kunnen voelen. Deze problematiek is zeer ernstig en aanleiding voor een lokale aanpak.”

Meldingsbereidheid heel laag

Marcouch, destijds initiatiefnemer voor de landelijke wet in wording die straatintimidatie strafbaar maakt, rekent erop dat de wet snel komt. “Ik vind het verschrikkelijk dat mensen, meestal jongemannen, onze meisjes en vrouwen op deze wijze kleineren en inperken en ermee wegkomen dat vervolging uitblijft,” aldus de burgemeester. Het onderzoeksbureau constateert dat de meldingsbereidheid heel laag is. Het vermoedt dat er sprake is van normvervaging. Dat het, als het ware, erbij hoort  is het beeld over het grensoverschrijdende gedrag in de huidige maatschappij. Ook ontbreekt een eenduidige aanpak voor de verwerking van de meldingen. Het is voor veel slachtoffers onduidelijk of en waar zij melding kunnen doen.

Vrij dankzij toezicht

Uit het onderzoek komen ruim tien locaties naar voren waar vrouwen zich bovengemiddeld onveilig voelen, waaronder het Centraal Station en de Korenmarkt. Professionals bevestigen in de interviews de bevindingen van de vierhonderd geënquêteerde vrouwen. Marcouch: “Pijnlijk dat de Arnhemse vrouwen het op ons Centraal Station achter de poortjes van de NS veel veiliger vinden dan ervoor. Dit komt door het toezicht en belichting. Dat gaan wij zo nodig ook in de stad doen.” De locaties die de Arnhemse vrouwen als uitgesproken onveilig beschouwen, krijgen extra toezicht, zo nodig met camera’s, en adequate verlichting. “Seksuele straatintimidatie maakt onze vrouwen en meisjes helaas mijdend. In onze stad horen zij juist te kunnen gaan en staan waar zij willen, wanneer zij willen en gekleed zoals zij willen. Dus wij gaan staan voor hun veiligheid,” aldus Marcouch.

Convenant Veilig Uitgaan

De beoogde nieuwe landelijke wet wordt in Arnhem voorbereid door handhavers, jongerenwerkers en het sfeerteam in het horecagebied wegwijs te maken met trainingen en andere sessies om op straat daders te corrigeren. Ook wordt de aandacht voor seksuele intimidatie onderdeel van het convenant Veilig Uitgaan, dat hoort bij de aanpak om de Korenmarkt aantrekkelijker en veiliger te maken voor bezoekers.

Laagdrempelig meldpunt

Verder zet het college in op het verhogen van de meldingsbereidheid. Het regelt dat meldingen van seksuele straatintimidatie bij het Meldpunt Discriminatie en Pesten helder, eenvormig en met kennis
van zaken worden opgenomen. Vervolgens kunnen ze terechtkomen bij de relevante hulporganisaties en bij de politie. Dit past bij de inzet van het Horecadeurpanel en bij de samenwerking met de horeca voor het alarmeringsinstrument Ask for Angela.

Ook digitaal platform

Bovendien financiert de gemeente Arnhem een digitaal platform waar Arnhemse vrouwen ervaringen van seksuele intimidatie kunnen delen, zodat het probleem wordt geagendeerd en de norm wordt dat seksuele intimidatie onacceptabel is. Om de uitwassen met kracht tegen te gaan, vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, organiseert de gemeente ook een bijeenkomst voor professionals. Hiermee wordt zowel bewustwording als betrokkenheid bevorderd en vergroot.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden