Eerste woningen Schuyts Kwartier in de verkoop

Foto: Gemeente Arnhem

Eind mei start naar verwachting de verkoop van woningen in Zuid op Groen, het eerste deelbuurtje van het Schuyts Kwartier. Schuyts Kwartier is de buurt die vlakbij Station Schuytgraaf wordt gebouwd.

In totaal komen er circa vier honderd koop- en huurwoningen, seniorenwoningen en appartementen. In Zuid op Groen komen 47 koopwoningen en 35 sociale huurwoningen.

Natuurinclusief

In Schuyts Kwartier is natuurinclusief bouwen het uitgangspunt. Dat betekent dat het leefgebied van insecten en vogels niet bruut doorbroken wordt door stenen woningen. In tegendeel. Er wordt in de wijk volop plek gereserveerd voor deze dieren. Bijvoorbeeld door voldoende struikgewas voor insecten, bijen en vlinders. En door voldoende nestgelegenheden te maken voor dieren die nu ook al in het gebied leven, zoals de gewone dwergvleermuis, gierzwaluw, huismus, zwarte roodstaart en de egel. Natuurinclusief bouwen zorgt voor een goede biodiversiteit, maar ook voor een betere waterberging en koelte.

Stads en stoer

Schuyts Kwartier wordt gevormd door de velden zes en elf van Schuytgraaf. Ze hebben een langwerpige noord-zuidgerichte vorm. Die maakt de overgang van het centrumgebied van Schuytgraaf, met het winkelgebied en Station Schuytgraaf, naar het noordelijke, meer landschappelijke deel aan de uiterwaarden. De wijk zelf wordt opgetrokken met een stadse en stoere architectuur.,Toch wordt de natuur dusdanig omarmd en ingebed dat er een bijzonder prettig leefklimaat ontstaat voor zowel de mens als de al aanwezige flora en fauna.

Wonen gaat samen met natuurSchuyts Kwartier

Wethouder Wonen Ronald Paping: “Mooi dat de groeiende behoefte aan woningen zo goed samengaat met natuur. Vlakbij zijn de rivier en de uiterwaarden, en dat natuurinclusief bouwen. Ook goed dat er weer nieuwe sociale huurwoningen bijkomen, zodat dit moois ook beschikbaar is voor inwoners met een wat smallere beurs.”

Zuid op Groen

Deelbuurt Zuid op Groen wordt gerealiseerd door ontwikkelmaatschappij Van Wanrooij van Schijndel. Veel van de koop- en huurwoningen worden opgetrokken in een industriële afwisselende architectuur met betonelementen en metselwerk accenten. De verkoop van de 37 koopwoningen start naar verwachting eind mei. Later, enkele maanden vóór oplevering, komen de huurwoningen in de verhuur.

Woningbouwplanning

De vier honderd woningen van het Schuyts Kwartier vormen slechts een deel van de woningen die de komende jaren in Arnhem gebouwd zullen worden. In de Woningbouwplanning 2020 worden de komende jaren nog eens ruim 8.000 nieuwe woningen voorzien. Deels bestaan daar al concrete plannen voor, deels zijn dit mogelijkheden voor woningbouw. Paping: “Daarnaast hebben we recent in de Woondeal Arnhem-Nijmegen afspraken gemaakt over versneld bouwen van deze woningen en het zoeken naar extra ruimte voor nog meer woningen. Daar is de komende jaren flink behoefte aan.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden