Jaarstukken gemeente 2019: positief financieel resultaat

Foto: Pixabay

Arnhem sluit het jaar 2019 af met een positief financieel resultaat. Vóór toevoegingen aan bestemmingsreserves is dit financieel resultaat, dat wil zeggen het saldo van de baten en lasten, €9,8 miljoen.

Mede door deze toevoegingen, is de financiële positie van de gemeente een stuk robuuster.

Extra financiële buffers

Gedurende het jaar is er €4,5 miljoen aan de algemene reserve onttrokken. Omdat er daarnaast in totaal is € 21,7 miljoen toegevoegd aan de reserves, komt het uiteindelijke boekhoudkundig resultaat uit op ongeveer €7,3 miljoen. Ondanks de stijgende kosten van het sociaal domein is de financiële positie van de gemeente versterkt. De solvabiliteit stijgt van 14 naar 17 procent  ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2019.

Coronacrisis

Ook de weerstandsfactor steeg van 1,0 naar 1,2. Het resultaat van -/- €7,3 wordt verrekend met de algemene reserve. De bestemmingsreserves waaraan nu extra geld is toegevoegd, vormen een extra buffer. Die zorgen ervoor dat projecten voor bijvoorbeeld woningbouw gewoon door kunnen gaan als er tegenvallers zouden ontstaan. Ook kunnen ze tegenvallers in het sociaal domein op vangen.
In de jaarstukken zijn nog geen effecten van de coronacrisis zichtbaar. Het gaat immers om cijfers over 2019. Momenteel wordt er gewerkt aan een eerste inzicht in de financiële impact van de coronacrisis op de begroting. Het is de bedoeling dit in de eerste tussenrapportage van 2020 op te nemen.

Herdenking Slag om Arnhem

Een groot deel van 2019 stond in het teken van de vijfenzeventigste herdenking van de Slag om Arnhem. Gemeent Arnhem riep inwoners op hun herinneringen te delen. Mensen ontmoetten elkaar bij herinneringsmaaltijden in de wijken. En door speciale lessen op school werd de jeugd betrokken. Zo drong de herdenking van de Slag om Arnhem door tot in de haarvaten van de stad. Het hoogtepunt was de officiële herdenking in de Berenkuil, bijgewoond door Prinses Margriet en Prof. Pieter van Vollenhoven, gevolgd door Bridge to Liberation, het concert aan de Rijnkade.

Er gebeurde meer in 2019

Er zijn flinke stappen gezet om de stijgende kosten van het sociaal domein te beheersen. Ook zette de gemeente de succesvolle vroeg erop af aanpak door, waarmee schulden bij inwoners voorkomen worden. De energietransitie krijgt steeds verder vorm. Een voorbeeld afgelopen jaar was dat de wijkgerichte energietransitie startte. Daarnaast nam de gemeente twee trolley 2.0 bussen in gebruik. Deze bussen kunnen hele stukken zonder bovenleiding rijden. De gemeente maakte afspraken met de woningbouwcorporaties over onder andere voldoende betaalbare woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Voor diverse plekken, waaronder Schuytgraaf en Malburgen, zijn bestemmingsplannen vastgesteld die de bouw van woningen mogelijk maken. De aanpak tegen radicalisering heeft met het evaluatieonderzoek van de Universiteit Utrecht een impuls gekregen. Veilig uitgaan is door de rem op de verkoop en gebruik in de horeca van lachgas verbeterd. Ook werd een aannemer gecontracteerd voor de bouw van Museum Arnhem. De bouw van zwembad Valkenhuizen kon ook van start. Tenslotte werden het WK Volleybal en de WK BMX binnengehaald.
Jaarstukken 2019 in één oogopslag (pdf 1,22MB)

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden