Milieuzone Arnhem regels gaan in op 29 oktober 2020

Foto: ArnhemNieuws.nl

Op 29 oktober 2020 worden de regels voor de Arnhemse milieuzone aangepast. De milieuzone is dan alleen nog toegankelijk voor dieselauto’s met emissieklasse 4 of hoger.

Hiermee worden de Arnhemse regels in overeenstemming gebracht met de landelijke regels voor milieuzones.

Verkeersbesluit Milieuzone aangepast

Om dit mogelijk te maken moet het Verkeersbesluit Milieuzone worden aangepast. De gemeente publiceert binnenkort het voornemen van deze aanpassing. Ook in de Amsterdamse en Utrechtse milieuzone gelden vanaf 29 oktober de nieuwe regels.
De milieuzone bestond al voor vrachtauto’s en dieselpersonenauto’s. Nu komen daar ook de dieselbestelauto’s bij.
Weten of jouw auto nog in de zone mag komen? Doe dan de kentekencheck op www.milieuzones.nl. Wat gaat veranderen?

Vrachtauto’s

Per 29 oktober 2020 mogen alleen nog dieselvrachtauto’s in de Arnhemse milieuzone rijden die voldoen aan emissieklasse 4 of hoger. Emissieklasse 4 komt vrijwel overeen met euronorm 4, zodat er in dat opzicht weinig verandert. Ook de landelijke ontheffingen en vrijstellingen voor bijzondere vrachtauto’s veranderen nauwelijks. Zolang deze jonger zijn dan dertien jaar mogen zij met een vrijstelling of een ontheffing de milieuzone in.

Personenauto’s

Op dit moment mogen alleen dieselpersonenauto’s van na 1 januari 2005 de Arnhemse milieuzone in. In de nieuwe regeling mogen alleen nog dieselpersonenauto’s in de milieuzone rijden die voldoen aan emissieklasse 4 of hoger. In grote lijnen komt dit met elkaar overeen. Toch zijn er dieselpersonenauto’s van na 1 januari 2005 die nog geen schonere ‘emissie 4’ motor hebben. Deze groep diesels mag de milieuzone per 29 oktober 2020 niet meer in.

Bestelauto’s

De milieuzone gaat ook gelden voor dieselbestelauto’s. Per 29 oktober 2020 mogen alleen dieselbestelauto’s met emissieklasse 4 of hoger de Arnhemse milieuzone inrijden. Aan eigenaren van oude dieselbestelauto’s die in de milieuzone wonen of daar hun bedrijf hebben, biedt de gemeente een sloopregeling aan. Bij het overleggen van het bewijs van sloop van hun voertuig komen zij in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 1.000.

Aanpassing gebied milieuzone

Tegelijk met het invoeren van de nieuwe regels wordt per 29 oktober ook het gebied tussen de Weerdjesstraat en de Rijnkade onderdeel van de milieuzone. Op dit moment is dit gebied alleen via de milieuzone te bereiken. Daarom gelden feitelijk hier nu ook al de regels van de milieuzone. Doordat het gebied formeel onderdeel van de milieuzone wordt, kunnen de bewoners en bedrijven van het gebied ook profiteren van de landelijke vrijstellingen en ontheffingen.

Vrijstellingen en ontheffingen

Ook na 29 oktober gelden er ontheffingen en vrijstellingen. Zo krijgen diesel-oldtimers (ouder dan 40 jaar) een landelijke vrijstelling. Ook bijzondere voertuigen, zoals kermis- en circusauto’s of verhuiswagens, krijgen een ontheffing. Eigenaren van een dieselkampeerauto’s krijgen, als zij in een milieuzone wonen, na 29 oktober een vrijstelling voor de milieuzone waarin zij wonen. De vrijstelling geldt dus niet voor milieuzones in andere steden.

Voor gebruik of vervoer van gehandicapten

Ook rolstoeltoegankelijke voertuigen krijgen een landelijke vrijstelling. Eigenaren van oudere diesel-personenauto’s of diesel-bestelauto’s, die voor een bedrag van € 500 of meer zijn aangepast voor het gebruik of vervoer van gehandicapten, kunnen bij de gemeente een ontheffing aanvragen voor het inrijverbod van milieuzones. Deze ontheffing geldt dan ook voor andere gemeenten met een milieuzone. Daarnaast is het mogelijk een ontheffing voor één dag te krijgen, maximaal twalf keer per jaar. Kijk voor een volledig overzicht op arnhem.nl/milieuzone.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden