Alle vergaderingen gemeenteraad tot 6 april geannuleerd

Foto: Gemeente Arnhem

Alle vergaderingen van de gemeenteraad, raadskamers, Presidium en raadswerkgroepen worden tot 6 april geannuleerd. Dat besloten burgemeester Marcouch en de fractievoorzitters van alle partijen gisteren unamiem.

“De raad zal door mij slechts bijeengeroepen worden indien het dringend noodzakelijk is dat de raad een besluit neemt. U moet dan denken aan situaties waarin besluitvorming door de raad noodzakelijk is ter bestrijding van de (gevolgen van) de Corona crisis of indien er ernstige financiële stagnatie dreigt of de continuïteit van de basisdiensten dit vraagt,” aldus de burgemeester in zijn toelichting. In dat geval zal gezorgd worden voor maatregelen die overdracht van besmetting zoveel mogelijk beperken.

Alternatieve besluitvorming

De Arnhemse gemeenteraad kan volgens haar eigen regels alleen besluiten nemen in een fysieke vergadering. Videoconferenties zijn dus geen alternatief. Wel kan de raad in dat geval via een soort omweg een besluit nemen, aldus Marcouch. “Als de noodzaak voor besluitvorming zich voordoet, zal ik de fractievoorzitters vragen of zij een debat over het besluit nodig achten. Als dat niet het geval is, zal ik een vergadering uitschrijven. Ik verwacht dan dat er geen raadsleden naar de vergadering komen en zal in dat geval concluderen dat er geen quorum is en een nieuwe vergadering uitschrijven die minstens 24 uur later zal plaatsvinden. Om op die raadsvergadering een besluit te kunnen nemen zal er in ieder geval één raadslid aanwezig moeten zijn. Zo kan er een rechtsgeldig raadbesluit tot
stand komen zonder dat de raad daadwerkelijk bij elkaar hoeft te komen.” De raadsvergadering zal, zoals gebruikelijk, uitgezonden worden.

Later inhalen

De achterstand die hierdoor ontstaat, moet op een later moment te worden ingelopen, aldus Marcouch. “Het is op dit moment te vroeg om vooruit te lopen op de vraag hoe dat te doen. Te zijner tijd zal dit een onderwerp zijn waarover ik me samen met de voorzitter van de Agendacommissie zal buigen. Vanzelfsprekend zullen eventuele maatregelen dan ook aan het Presidium en/of de Agendacommissie voorgelegd worden.”

Vitale processen

In deze crisistijd zijn het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie vooral druk doende om de vitale processen voor inwoners op orde te houden en waar nodig te brengen, stelt Marcouch.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden