Meer sociale huurwoningen in Arnhem

Foto: pixabay

Betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid staan voorop in de Prestatieafspraken van 2020, ondertekend door de gemeente, de drie grootste woningcorporaties en de huurdersorganisaties. Zo komen er meer betaalbare huurwoningen.

Er komt meer groen rondom de woningen en er is meer aandacht voor leefbare wijken. Steeds meer huurwoningen worden verduurzaamd.

Meer sociale huurwoningen

De vraag naar betaalbare huurwoningen is groot. Vooral de vraag naar woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens stijgt. De corporaties gaan daarom meer sociale huurwoningen bouwen, zodat de voorraad van betaalbare woningen en woningen voor kleine huishoudens verder groeit. Op dit moment zijn er bij de drie grote corporaties ruim 21.800 woningen beschikbaar voor inwoners die recht hebben op huurtoeslag.

Bij nieuwbouw 30 procent sociale huurwoningen

Wethouder Wonen Ronald Paping: “Ik ben blij dat we hebben kunnen afspreken dat de corporaties en de gemeente bij nieuwbouwprojecten ervoor willen zorgen dat 30 procent van de te bouwen woningen uit sociale huurwoningen zal bestaan. Die zijn hard nodig. En het zijn dan ook meteen duurzame woningen.”

Intensieve samenwerking met gemeente

Ook de Arnhemse corporaties herkennen de noodzaak van nieuwe sociale huurwoningen. Liesbeth van Asten, directeur Volkshuisvesting Arnhem, zegt namens de woningcorporaties: “We zijn blij dat we hier met gemeente en huurdersorganisaties afspraken over hebben gemaakt. Als we meer sociale huurwoningen willen bouwen, is een nauwe, intensieve samenwerking met gemeente noodzakelijk.”

Passende huisvesting

Iedere Arnhemmer moet passende huisvesting met de juiste voorzieningen kunnen krijgen. Zo kan iemand zo lang mogelijk zelfstandig wonen in goede harmonie met de buurtgenoten. De gemeente brengt in kaart hoe groot de huisvestingsvraag is vanuit specifiek kwetsbare inwoners, zoals ouderen die zelfstandig willen wonen of dak- en thuislozen. De corporaties brengen op hun beurt in beeld hoeveel passende woningen zij in hun voorraad hebben.

Verder verduurzamen en meer woonwagens

De corporaties gaan door met het verduurzamen van hun woningvoorraad. Het doel is dat uiterlijk 2021 alle woningen minimaal gemiddeld energielabel B hebben. Het terugdringen van de energievraag, bijvoorbeeld door een betere isolatie, heeft daarbij de eerste prioriteit. Daarnaast kunnen zonnepanelen op daken worden geplaatst. Bij verduurzaming is ook de ruimte rondom de woning belangrijk. Om hittestress te verminderen gaan de corporaties en gemeente waar nodig actief in overleg met huurders om het verstenen van tuinen tegen te gaan en proberen zij zoveel mogelijk groen te realiseren.
Daarnaast gaan de gemeente en de corporaties samen bekijken waar er extra standplaatsen voor woonwagens gerealiseerd kunnen worden. Eerder al bleek uit onderzoek dat er in Arnhem behoefte is aan meer plekken voor woonwagens.

Huurdersdag succesvol

Afgelopen jaar op 22 juni organiseerden de huurdersorganisaties HOVAR, De Brug en HOP Arnhem voor het eerst een Huurdersdag. Voor de huurdersorganisaties is deze dag ook een manier om hun gezicht te laten zien, om huurders te ontmoeten en te horen wat er speelt onder huurders.
Arnhemse huurders konden er informatie krijgen en meediscussiëren over belangrijke thema’s, zoals overlast en leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen en energiebewustwording. Om zoveel mogelijk huurders te bereiken en te informeren over actuele onderwerpen organiseren zij ook komend jaar een huurdersdag, ditmaal op een locatie in Arnhem-Zuid.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden